Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

14-09-2017

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 7  oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 ze zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu  administracji rządowej

 

                                                       zawiadamia

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w trybie art. 124 ww. ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2016.2147 ze zm.), w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Siedmiu Źródeł, oznaczonej w ewidencji gruntów m.  Kielce, obr. 0013, jako działka nr 1287,

 

poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na  zlokalizowanie na niej inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  dwutorowej  linii napowietrznej 15 kV  dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :”PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV przy ul. Piekoszowskiej, Białogońskiej  i  Pietraszki w Kielcach - RE Kielce”.

 

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, postępowanie  w przedmiotowej sprawie zostanie wszczęte.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w zakreślonym powyżej terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Kielce, Rynek 1, pokój nr 217, w godz. 7.30-15.30, tel. 41 36 76 217, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

 

 

 

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 

Newsletter Miasta Kielce

Najciekawsze informacje z życia naszego Miasta
co 2 tygodnie na Twoim mailu!

Zapraszamy do zapisania się na stronie
www.invest.kielce.pl
(na dole strony)

Więcej nie pokazuj tego okna

x