Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

15-05-2020

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi  rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach w roku 2020.

 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe, znajdujące się na terenie Gminy Kielce, mogą uzyskać z budżetu gminy dotację celową z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach. Dotacja udzielana jest w wysokości 100% kosztów  zadania.

 

Zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale Nr LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1099) zmienionej Uchwałą Nr IX/137/2019 z dnia 14.03.2019r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia  25.03.2019r. poz. 1416).

 

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków Gminy Kielce rodzinnym ogrodom działkowym, (Uchwała LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r.) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl) - poniżej.

 

Wnioski o dotację może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

 

Wnioski o udzielenie dotacji można składać pisemnie do 5 czerwca 2020r. do Urzędu Miasta Kielce lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 665.

 

 

Załączniki:

  1. Uchwała Nr LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018r.,
  2. Uchwała Nr IX/137/2019 z dnia 14.03.2019r.,
  3. Zarządzenie Prezydenta nr 180/2020 z dnia 4 maja 2020r.,
  4. Wniosek o udzielenie dotacji.
     
lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności