Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntu w celu prowadzenia parkingu

08-09-2020

PREZYDENT MIASTA KIELCE


       o g ł a s z a

 

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntu o pow. 1158m2, położonego  w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego i ul. bpa. M. Jaworskiego, stanowiącego części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce,  w  obrębie 0007 i 0011, odpowiednio numerami działek 876/47 i 64/58.


Celem dzierżawy jest prowadzenie parkingu.

 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi netto 1,30 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 0,20 zł.

Wadium  wynosi 4000,00 zł (słownie złotych:  cztery tysiące 00/100).

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego,  w dniu  7 października 2020 roku o godz. 10 00.

Ogłoszenie o przetargu oraz Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kielce Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce /www.um.kielce.pl lub www.bip.kielce.eu/ .

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, pok. nr 228 (tel. 41 3676228 i 41 3676480).
 

Do pobrania:

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności