Urząd Miasta Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City, w imieniu Gminy Kielce

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.)

na usługi polegającej na przeprowadzeniu trzydniowego szkolenia pt. „Szkolenie warsztatowe dla pracowników Urzędu Miasta Kielce, miejskich jednostek organizacyjnych lub miejskich spółek komunalnych z zakresu zastosowania danych w zarządzaniu miastem oraz obsługi oprogramowania analitycznego GIS", w ramach realizacji projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej