Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

06-09-2021

Prezydent Miasta Kielce


ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej /obr. 0020/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka nr 395 o pow. 0,4208 ha, objętej księgą wieczystą Nr KI1L/00046582/4, z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej.


1.    Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce numerem działki 395, o powierzchni 0,4208 ha, obr. 0020, uregulowanej w księdze wieczystej Nr KI1L/00046582/4.
2.    Cena wywoławcza: 410 000,00 zł.
3.    Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym należy złożyć pisemnie do dnia 27.09.2021 r. na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat.gn@um.kielce.pl. W załączeniu do ogłoszenia o przetargu wzór zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ograniczonym (do pobrania na stronach www.um.kielce.pl w części "ogłoszenia i przetargi" oraz www.bip.kielce.eu w części "ogłoszenia, obwieszczenia"/ "nieruchomości").
4.    Wysokość wadium: 82 000,00 zł termin wpłacenia wadium: do dnia 30.09.2021 r.
5.    Termin i miejsce przetargu: 06.10.2021 r., godzina 10:00, siedziba Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce, piętro 1 (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego).
6.    Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, strona internetowa Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bip.kielce.eu.
7.    Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 222 i 223, tel. (41) 36 76 222 i (41) 36 76 223 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Ogłoszenie o przetargu

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności