Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Kielc

26-10-2012

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr    7/2012 z dnia  22 września  2012r.

(znak: AU-III.6740.2.4.2012.DK)

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 
w Kielcach dla zadania pn. „Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach”

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 

- rozbudowę odcinka ulicy Daleszyckiej na długości 317,50 m od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do wysokości istniejącego Centrum Geoedukacji w Kielcach,

- przebudowę  istniejącego oświetlenia ulicznego wraz  przebudową kolizji energetycznych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę  kolizji z istniejącymi wodociągami,

- przebudowę  kolizji z siecią telefoniczną i teletechniczną

 

 

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

obręb 0024,numery działek

1245/1, 1245/2, 1245/3(1245/4), 1246, 1247(1247/3), 1248/2(1248/3), 1249(1249/3), 1250/2(1250/4),1251(1251/4), 1254(1254/4), 1255/2(1255/4), 1256(1256/4), 1257(1257/4), 1258/1(1258/6), 1259(1259/4), 1260(1260/4), 1262(1262/4), 1263/2(1263/4), 1264/3(1264/4), 1265(1265/4), 1267/2(1267/11), 1268(1268/4), 272/11(272/37), 272/24(272/35), 272/10(272/33), 272/2(272/31), 272/8(272/29), 823(823/1), 822(822/1), 821(821/1), 816/2(816/3), 820(820/1), 818(818/1), 815(815/1), 814/2(814/3), 813/2(813/3), 812(812/1)

 

 

 

 

Przeznaczonych  pod przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz dróg innych kategorii

miasto Kielce:

obręb 0024,numery działek:

1196/1, 851/1, 851/4, 1209, 1247(1247/4), 1249(1249/4), 815(815/2), 813/2(813/4), 812(812/2), 811, 1263/2(1263/5), 1265(1265/5), 1269/1, 1270

 

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem pogrubioną czcionką podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.

 

 

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

               Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

              

               Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr  134 ).

 

              Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym