Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Architektury i Budownictwa

25-303 Kielce, Rynek 1
tel. 41-36-76-130;   41-36-76-131  
lub  41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor Wydziału

 

Andrzej Kędra - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
W Urzędzie Miasta pracuje od 1985 r. Od 1999 r. był dyrektorem Wydziału Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury. Pod jego kierownictwem opracowano wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i opracowano szczegółowe zasady przyznawania mieszkań komunalnych.
Ukończył wiele specjalistycznych kursów w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, prawa mieszkaniowego, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, 
Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.
 

tel. 41-36-76-131

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Administracji Budowlanej,
 • Stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:

 

B

 

 1. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

C

 

 1. wydawanie pozwoleń na budowę (przebudowę i rozbudowę) obiektu budowlanego,
 2. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 3. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 4. występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 5. prowadzenie spraw przyjmowania zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 6. przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego nie wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 7. prowadzenie spraw o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych,
 8. rejestrowanie na wniosek inwestora dziennika budowy,
 9. prowadzenie postępowań egzekucyjnych z zakresu prawa budowlanego należących do kompetencji organu administracji architektoniczno – budowlanej,
 10. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 11. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących remontów i przebudowy dróg powiatowych i gminnych,
 12. zatwierdzanie projektów budowlanych,
 13. stwierdzenie wygaśnięcia wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
 14. uchylanie decyzji pozwolenia na budowę w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 15. 1zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,
 16. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby (zmiana inwestora),
 17. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w ramach obowiązującej ustawy Prawo Budowlane.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym