Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kamera na Rynek Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Spraw Obywatelskich

Kielce, Szymanowskiego 6, Strycharska 6
tel. 41-36-76-589 - sekretariat, fax. 41-36-76-660 (Szymanowskiego);
  lub 41-36-76-000 - centrala UM

 Godziny pracy

 • od poniedziałku do czwartku: 7.30 - 17.00, 
 • piątek: 7.30 - 15.30
  • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
 • od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  • Biuro d/s Organizacji Pozarządowych (Strycharska)

Przyjmowanie dokumentów:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku 7.45 – 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych (Strycharska) ) - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału

 

Ewa Cybula

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 75), 
tel.: 41-36-76-588; 41-36-76-589

Zastępcy Dyrektora: 
 

Barbara Obara

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 76),

tel. 41-36-76-595


 

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych  (Szymanowskiego 6) - kier. Aneta Stajewska, pok. 93; tel. 41-36-76-597
  • Ewidencja Ludności - tel. 41-36-76-575 - pok. 91,  41 36 76 593 - pok. 92
  • Kartoteka Ewidencyjno-Adresowa - tel. 41-36-76-599 - pok. 88, , 41-36-76-574 - pok. 89,
  • Postępowanie administracyjne - tel. 41-36-76-577 - pok. 77, 78
  • Sprawy Wojskowe - tel. 41-36-76-582  - pok. 89
 • Biuro Dowodów Osobistych - (Szymanowskiego 6)
  • Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego - telefony: 41-36-76-579 - pok. nr 80, 41-36-76-581 - pok. nr 80, 41-36-76-584 - pok. nr 83
  • Archiwum Dowodów Osobistych - pok. nr 84, telefon 41-36-76-576
  • Wydawanie Dowodów Osobistych - telefony: 41-36-76-592 - pok. nr 73, 73A
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  (Strycharska 6) - kier. Michał Daranowski, pok. 417, tel. 41 36 76 428; pok. 401, 402, tel. 41 36 76 400
 • Stanowisko ds. organizacyjnych - tel. 41 36 76 589, fax 41 36 76 660

Zadania wydziału:

A

 1. przygotowywanie  i  prowadzenie  otwartych  konkursów  ofert  na  wykonanie  zadań własnych  Gminy  dla  podmiotów  działających  w  oparciu  o  przepisy  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji.

 

B

 

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz pochodnych od strony formalno – prawnej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

C

 

 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 2. organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych wraz z kompletem wymaganych przepisami dokumentów i załączników oraz wydawanie dowodów osobistych,
 5. kontrolowanie przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
 7. unieważnianie dowodów osobistych w systemie OTAGO-ELUD i skracanie terminu ważności w systemie SOO,
 8. współpraca z zakładami karnymi i innymi organami gmin mająca na celu wyrobienie dowodu osobistego osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz osobom przebywającym czasowo poza miejscem zameldowania,
 9. przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego od wnioskodawcy, z innego organu gminy lub konsula,
 10. współpraca z policją, prokuraturą i sądami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 11. prowadzenie archiwum dowodowego,
 12. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców,
 13. wysyłanie zawiadomień do WKU o zmianie adresu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
 14. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 15. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 16. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz o skreśleniu z rejestru wyborców osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania,
 17. sporządzanie spisu wyborców,
 18. udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 19. prowadzenie gminnego zbioru mieszkańców i udostępnianie z niego danych osobowych,
 20. sporządzanie wykazów osób dla różnych instytucji i urzędów,
 21. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem Spisu powszechnego na terenie miasta,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 23. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 24. przygotowanie dokumentacji do realizacji wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 25. przygotowanie dokumentacji i ich aktualizacja w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska).
Termomodernizacja
Termomodernizacja
Arguido - przewodnik miejski
Arguido - przewodnik
na urządzenia mobilne
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
Czyste Kielce
Czyste Kielce
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Galerie zdjęć
Galerie zdjęć
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym