ePUAP RSS BIP Komunikacja w języku migowym Urząd Miasta Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Spraw Obywatelskich

Kielce, Szymanowskiego 6, Strycharska 6
tel. 41-36-76-589 - sekretariat, fax. 41-36-76-660 (Szymanowskiego);
41-36-76-428 (Strycharska) lub 41-36-76-000 - centrala UM

 Godziny pracy

 • od poniedziałku do czwartku: 7.30 - 17.00, 
 • piątek: 7.30 - 15.30
  • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
 • od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  • Biuro d/s Organizacji Pozarządowych (Strycharska)

Przyjmowanie dokumentów:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku 7.45 – 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych (Strycharska) ) - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału

 

Ewa Cybula

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 75), 
tel.: 41-36-76-588; 41-36-76-589

Zastępcy Dyrektora: 

 • Barbara Obara, ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 76), tel. 41-36-76-595

   

W skład wydziału wchodzą:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych  (Szymanowskiego 6) - kier. Jadwiga Rzepińska, pok. 93; tel. 41-36-76-597
  Ewidencja Ludności - tel. 41-36-76-575 - pok. 91, 41-36-76-574 - pok. 89, 041-36-76-590 - pok. 90,  41 36 76 593 - pok. 92
  Kartoteka Ewidencyjno-Adresowa - tel. 41-36-76-599 - pok. 88,
  Postępowanie administracyjne - tel. 41-36-76-577 - pok. 77, 78
  Sprawy Wojskowe - tel. 41-36-76-599  - pok. 88
 • Biuro Dowodów Osobistych - (Szymanowskiego 6)
  Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego - telefony: 41-36-76-579 - pok. nr 80, 41-36-76-581 - pok. nr 80, 41-36-76-584 - pok. nr 83
  Archiwum Dowodów Osobistych - pok. nr 84, telefon 41-36-76-576 oraz pok. nr 87, tel. 41-36-76-587
  Wydawanie Dowodów Osobistych - telefony: 41-36-76-592 - pok. nr 73, 73A
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  (Strycharska 6) - kier. Michał Daranowski, pok. 417, tel. 41 36 76 428; pok. 401, 402, tel. 41 36 76 400
 • Stanowisko ds. organizacyjnych - tel. 41 36 76 589, 41 36 76 576

Zadania wydziału:

A

 1. przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Gminy dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji,
 3. udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Miasta,

 

B

 

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz pochodnych od strony formalno – prawnej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

C

 

 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 2. organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych wraz z kompletem wymaganych przepisami dokumentów i załączników oraz wydawanie dowodów osobistych,
 5. kontrolowanie przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
 7. unieważnianie dowodów osobistych w systemie OTAGO-ELUD i skracanie terminu ważności w systemie SOO,
 8. współpraca z zakładami karnymi i innymi organami gmin mająca na celu wyrobienie dowodu osobistego osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz osobom przebywającym czasowo poza miejscem zameldowania,
 9. przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego od wnioskodawcy, z innego organu gminy lub konsula,
 10. współpraca z policją, prokuraturą i sądami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 11. prowadzenie archiwum dowodowego,
 12. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców,
 13. wysyłanie zawiadomień do WKU o zmianie adresu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
 14. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 15. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 16. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz o skreśleniu z rejestru wyborców osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania,
 17. sporządzanie spisu wyborców,
 18. udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 19. prowadzenie gminnego zbioru mieszkańców i udostępnianie z niego danych osobowych,
 20. sporządzanie wykazów osób dla różnych instytucji i urzędów,
 21. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem Spisu powszechnego na terenie miasta,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 23. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 24. przygotowanie dokumentacji do realizacji wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 25. przygotowanie dokumentacji i ich aktualizacja w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska).
Kamera na Rynek
Geoportal
Budżet Obywatelski
Karta Dużej Rodziny
Zbiórki Publiczne
Darmowe hotspoty
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
XX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Odpady komunalne
Czyste Kielce
Galerie zdjęć
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym