Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kamera na Rynek Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Spraw Obywatelskich

Kielce, Szymanowskiego 6, Strycharska 6
tel. 41-36-76-589 - sekretariat, fax. 41-36-76-660 (Szymanowskiego);
  lub 41-36-76-000 - centrala UM

 Godziny pracy

 • od poniedziałku do czwartku: 7.30 - 17.00, 
 • piątek: 7.30 - 15.30
  • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
 • od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  • Biuro d/s Organizacji Pozarządowych (Strycharska)
 

Przyjmowanie dokumentów:

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku: 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro Dowodów Osobistych (Szymanowskiego)
  • od poniedziałku do czwartku 7.45 - 16.45
  • piątek: 7.45 - 15.15
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych (Strycharska) ) - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału

 

Ewa Cybula

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 75), 
tel.: 41-36-76-588; 41-36-76-589

Zastępcy Dyrektora: 
 

Barbara Obara

ul. Szymanowskiego 6 (pok. nr 76),

tel. 41-36-76-595


 

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych  (Szymanowskiego 6) - kier. Aneta Stajewska, pok. 93; tel. 41-36-76-597
  • Ewidencja Ludności - tel. 41-36-76-575 - pok. 91,  41 36 76 593 - pok. 92
  • Kartoteka Ewidencyjno-Adresowa - tel. 41-36-76-599 - pok. 88, , 41-36-76-574 - pok. 89,
  • Postępowanie administracyjne - tel. 41-36-76-577 - pok. 77, 78
  • Sprawy Wojskowe - tel. 41-36-76-582  - pok. 89
 • Biuro Dowodów Osobistych - (Szymanowskiego 6)
  • Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego - telefony: 41-36-76-579 - pok. nr 80, 41-36-76-581 - pok. nr 80, 41-36-76-584 - pok. nr 83
  • Archiwum Dowodów Osobistych - pok. nr 84, telefon 41-36-76-576
  • Wydawanie Dowodów Osobistych - telefony: 41-36-76-592 - pok. nr 73, 73A
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  (Strycharska 6) - kier. Michał Daranowski, pok. 417, tel. 41 36 76 428; pok. 401, 402, tel. 41 36 76 400
 • Stanowisko ds. organizacyjnych - tel. 41 36 76 589, fax 41 36 76 660

Zadania wydziału:

A

 

 1. przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Gminy dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji.

 

B

 

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz pochodnych od strony formalno - prawnej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

C

 

 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 2. organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego     
 4. wydawanie dowodów osobistych,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
 6. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 7. prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 8. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 10. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 11. przygotowanie dokumentacji do realizacji wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 12. przygotowanie dokumentacji i ich aktualizacja w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska)
 13. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 14. prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborczych,
 15. wykonywanie zdań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie miasta.
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Lato w Mieście 2016 r.
Lato w Mieście 2016
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Programu Usuwania Azbestu
Program Usuwania Azbestu
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Termomodernizacja
Termomodernizacja
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym