Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych

Dyrektor:    Agnieszka Ceglińska-Ganczar

W skład wydziału wchodzą:

 • Biuro ds. Systemów Zarządzania,
 • Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem,
 • Biuro ds. Usług Informatycznych,
 • stanowisko ds. organizacyjnych,
 • stanowisko ds. ochrony danych osobowych.

Zadania wydziału:

 

A

 

 1. prowadzenie spraw z zakresu planowania, wdrażania i realizacji systemów służących sprawnemu zarządzaniu i funkcjonowaniu Urzędu, w tym w szczególności wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 2. koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta,
 3. koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej i analiz wynikających z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz określania reakcji na ryzyko,
 4. monitorowanie celów i zadań kontroli zarządczej oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 5. administrowanie, koordynowanie i nadzór nad poprawnością działania elektronicznego obiegu dokumentów,
 6. koordynowanie i nadzór nad poprawnością działania i udostępniania e-usług przez zintegrowane systemy informatyczne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta,
 7. realizacja zadań związanych z administrowaniem danymi osobowymi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji),
 8. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem przy pomocy narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 9. wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego zarządzania miastem przy pomocy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w powiązaniu z innymi informatycznymi systemami dziedzinowymi, budowa zintegrowanej platformy zarządzania miastem,
 10. administrowanie modułami Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Platformy Aktywnej Współpracy Idea Kielce, zintegrowanego systemu prowadzenia zasobu geodezyjnego GEO-INFO, Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO oraz innych systemów dedykowanych do obsługi zadań Urzędu,
 11. prowadzenie strategicznych baz danych przestrzennych związanych z poszczególnymi obszarami zrównoważonego rozwoju,
 12. koordynacja opracowań przestrzennych, analiz i monitoringu wskaźników dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem i środowiskiem,
 13. nadzorowanie odpowiedniego korzystania z narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania OTAGO w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych miasta,
 14. koordynacja polityki informacyjnej i uspołecznienia procesów podejmowania decyzji realizowanych przy pomocy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 15. koordynacja współtworzenia ramowej strategii w zakresie realizacji idei inteligentnego miasta we współpracy z jednostkami innowacyjnymi, ośrodkami naukowymi i organizacjami społecznymi,
 16. koordynacja inwentaryzacji zasobów danych pozostających w gestii komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz zasobów funkcjonalnych systemów informatycznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez Miasto,
 17. realizacja zadań związanych z identyfikacją potrzeb, opracowaniem i aktualizacją strategii informatyzacji zapewniającej rozwój usług e-administracji, w powiązaniu z miejską infrastrukturą informacji przestrzennej,
 18. uzgadnianie projektów dotyczących informatyzacji komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zgodności z planem budowy miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej oraz infrastruktury inteligentnego miasta, z uwzględnieniem wdrożenia i rozwoju e-administracji,
 19. koordynacja integracji systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia obsługi procesów zadaniowych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 20. akceptacja wniosków jednostek organizacyjnych miasta o zakup kompatybilnego sprzętu i oprogramowania oraz nowych systemów informatycznych wspierających usługi inteligentnego miasta,
 21. koordynowanie szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta związanych z budową i wykorzystaniem miejskich systemów informatycznych, w powiązaniu z usługami e-administracji oraz innymi usługami inteligentnego miasta,
 22. serwis, modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej eksploatowanej w Urzędzie,
 23. zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie,
 24. projektowanie, administrowanie i prowadzenie systemów informatycznych.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym