Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Zarządzania Energią

Dyrektor: Grzegorz Wnuk

W skład wydziału wchodzą:

 • stanowisko ds. programowania i zarządzania gospodarką niskoemisyjną,
 • stanowisko ds. energii i termomodernizacji,
 • stanowisko ds. zarządzania oświetleniem miasta,
 • stanowisko ds. spraw organizacyjnych.

Zadania wydziału:

A

 

 

 1. opracowywanie i monitorowanie realizacji planów i programów związanych z systemem oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej Miasta oraz jego modernizacją,
 2. nadzór nad efektywnością eksploatacji systemu oświetleniowego Miasta,
 3. opracowywanie projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i wodę,
 4. koordynacja i przygotowanie planów i programów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także programów termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Miasta,
 5. prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz usług odprowadzania ścieków w obiektach należących do Miasta,
 6. monitorowanie audytów energetycznych dla obiektów Miasta,
 7. prowadzenie baz danych o gospodarce energetycznej i gospodarce wodno-ściekowej w obiektach Miasta, nadzór i monitoring zawartych w nich danych,
 8. koordynowanie realizacji i monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta oraz danych o zużyciu energii i emisji CO2 na jego terenie,
 9. opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub przy ustalaniu warunków zabudowy terenu w zakresie zaopatrzenia w energię i gospodarki niskoemisyjnej,
 10. wykonywanie zadań związanych z realizacją programów wspierających wymianę lub modernizację instalacji cieplnych w ramach ochrony przed niską emisją,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców miasta,
 12. propagowanie oszczędzania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i zbieranie danych o dobrych praktykach w tym zakresie,
 13. wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędzania energii.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym