Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

25-303 Kielce, Rynek 1
tel. 41-36-76-242, 41-36-76-244,  41-36-76-245,  41-36-76-247, 41-36-76-260, 41-36-76-262, 41-36-76-265, 41-35-76-274  lub 41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor Wydziału

 

 • Krzysztof Przybylski - Rynek 1, pok. 243, tel. 41-36-76-243

 Zastępca Dyrektora:

 • Krzysztof Papuda, Rynek 1, pok. nr 244, tel. 41-36-76-248

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 • Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:


A

 

 1. analizowanie potencjalnych zagrożeń Miasta oraz ocena ryzyka ich wystąpienia a także opracowanie katalogu możliwości wykorzystania sił i środków służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych,
 2. podejmowanie działań w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz innych zagrożeń według standardowych procedur operacyjnych,
 3. planowanie i nadzorowanie zadań niezbędnych, do zabezpieczenia dóbr kultury,
 4. koordynacja działań służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej,
 5. przygotowywanie dokumentów wchodzących w zakres ochrony przeciwpożarowej, koordynacja działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych,
 6. planowanie i organizowanie stanowiska Prezydenta w warunkach bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 7. organizowanie prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,
 8. utrzymywanie i doposażenie w niezbędny sprzęt magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej,
 9. organizacja systemu monitorowania zagrożeń, łączności, alarmowania i ostrzegania mieszkańców miasta,
 10. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji na przeprowadzenie imprez masowych,
 11. przyjmowanie zawiadomień o trasie i czasie procesji lub pielgrzymki na drogach publicznych na terenie Miasta.
 12. kontrola imprez masowych pod kątem zgodności z warunkami decyzji wydawanych przez Prezydenta miasta,
 13. koordynacja działań Straży Miejskiej w Kielcach,
 14. obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 15. nadzór nad całokształtem problematyki zagrożeń publicznych na terenie miasta,
 16. reklamowanie pracowników Urzędu od służby wojskowej.


B

 

 1. opracowanie i aktualizowanie (bieżące oraz w cyklu dwuletnim) Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Kielce,
 2. prowadzenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta,
 3. koordynacja działań i obsługa kancelaryjno-biurowa prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 4. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego funkcjonowania Miasta w ramach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz nadzorowanie wykonania kart operacyjnych do planu przez wydziały, jednostki podporządkowane i nadzorowane,
 5. planowanie i realizacja zadań ogólnoobronnych w czasie osiągania stanów gotowości obronnej w tym stałego dyżuru.


C

 

 1. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń publicznych na terenie Miasta.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym