Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

13-10-2016
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.
więcej

Konsultacje projektu uchwały dot. Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

24-08-2016
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady.
więcej

Komunikat dla Stowarzyszeń Zwykłych

25-05-2016
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych w związku z wejściem znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015r.poz.1393,1923) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, je
więcej

Komunikat

25-05-2016
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych podaje do publicznej wiadomości fakt wejścia w życie istotnych zmian w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach z dniem 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).
więcej

Nowe wzory dokumentów dot. realizacji zadania publicznego

09-05-2016
W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
więcej

Konsultacje publiczne

24-02-2016
Konsultacje publiczne rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

18-02-2016
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne w Kielcach.
więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

17-02-2016
Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej.
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    18
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym