Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Ogłoszenie prezydenta Kielc

04-07-2013
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

19-06-2013
Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

19-06-2013
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

14-06-2013
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

10-06-2013
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 140/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na..
więcej

Bezpłatne ogólnopolskie seminarium

24-05-2013
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zaprasza na bezpłatne ogólnopolskie seminarium dotyczące Standardów III sektora organizowane w ramach projektu "ProNGO - standardy III sektora", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

20-05-2013
Ogłoszenie prezydenta Kielc o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: profilaktyki i przeciwdziałania patologiom ...
więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych - pomoc społeczna

14-05-2013
Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na rok 2013 w zakresie pomocy społecznej.
więcej
1  2  3  4  5  6  7    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym