Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

28-01-2019

Plan spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 16.00 w sali USC, Urząd Miasta Kielce

 

 1. Powitanie gości przez Prezydenta Miasta Kielce.
 2. Omówienie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019:
  - konkursy rozstrzygnięte i ogłoszone;
  - konkursy w planie.
 3. Przedstawienie planowanego zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2019 – 2023:
  - przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. zmian w przepisach prawa;
  - powołanie zespołów roboczych do przygotowania  wieloletniego programu współpracy
  - prace związane z utworzeniem Centrum Organizacji Pozarządowych;
  - przeprowadzenie badania ankietowego dla organizacji pozarządowych dot. współpracy z miastem.
 4. Wystąpienie przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 6. Sprawy różne.

 

 


ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta Kielce, potrzeb i oczekiwań dotyczących współpracy z samorządem, a także występujących  problemów i barier w bieżącym funkcjonowaniu.

Wnioski wypracowane na podstawie analizy ankiet, jak również podczas zaplanowanego na dzień 11.02.br.  spotkania będą służyły wypracowaniu   jak najlepszych metod i narzędzi współpracy miasta Kielce z organizacjami  pozarządowymi  dla dobra całej społeczności lokalnej.

Wypełnione ankiety można będzie  dostarczyć na spotkanie w dniu 11.02.br. bądź też przesłać elektronicznie na adres: lub dostarczyć osobiście do Biura  ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  w terminie do 6 marca 2019 r.

 

ANKIETA (do pobrania)

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571