Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

01-03-2019

Prezydent Miasta Kielce zaprasza organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie miasta Kielce do udziału w szkoleniu: „Nowelizacja druków ofert i sprawozdań w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym - nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Data:
- 25.03.2019r. w godz. 15:00-18:00   –  I tura szkolenia – 50 organizacji
- 26.03.2019r.  w godz. 15:00-18:00  –  II tura szkolenia – 50 organizacji


Miejsce:

Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 30 parter  (Sala konferencyjna)


Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail:   lub telefonicznie: tel. 41 36 76 400  najpóźniej do dnia 21 marca 2019r. do godz. 15:00. W zgłoszeniu prosimy o podanie daty, nazwy organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela, który weźmie udział w szkoleniu.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie tylko jednego przedstawiciela organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.


Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński - ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2016 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571