Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obowiązek konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Obowiązek konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

 

Opiniowanie projektów uchwał i aktów  prawa miejscowego jest jednym z zadań Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wyrażanie opinii dotyczy sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.). Pisemny projekt uchwały należy przesyłać drogą mailową do pani Pauliny Papki - Przewodniczącej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na adres e-mail: . Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego MRDPP

W dniu 28 września  2020 r. na posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zostało  wybrane Prezydium Rady w składzie:

 

 

Pani Paulina Papka – Przewodnicząca MRDPP – Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Pani Dorota Czesak – Zastępca Przewodniczącej MRDPP – przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielce.

Powołano nowy skład członków tworzących Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

 

Zarządzeniem  nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2020 r. została utworzona Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach do której składu zostali powołani:

 

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

 1. Marianna Noworycka-Gniatkowska
 2. Joanna Winiarska,
 3. Michał Braun

 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce

 1. Dorota Czesak
 2. Iwona Czech
 3. Agata Bednarz

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Artur Stawecki - Stowarzyszenie Prowincja Równości
 2. Paulina  Papka -   Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
 3. Andrzej Petrus  - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
 4. Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 5. Tomasz  Tkaczyk - Stowarzyszenie Patriotyczne
 6. Mateusz  Dróżdż - ZHP Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

 

Zarządzenie 252/2020

Kontakt z Radą:

 

Paulina Papka - Przewodnicząca Rady

tel. 509 434 633

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności