Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Stanowisko Prezydenta Miasta Kielce dot. uwag przedstawionych w opinii Miejskiej Rady Pożytku Publicznego

Stanowisko dot. uwag przedstawionych w opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach z dnia 21 października 2020 r. , wniesionych do projektu uchwały  Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.

 

Pełna treść pisma

Wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego MRDPP

W dniu 28 września  2020 r. na posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zostało  wybrane Prezydium Rady w składzie:

 

 

Pani Paulina Papka – Przewodnicząca MRDPP – Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Pani Dorota Czesak – Zastępca Przewodniczącej MRDPP – przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielce.

Powołano nowy skład członków tworzących Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

 

Zarządzeniem  nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2020 r. została utworzona Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach do której składu zostali powołani:

 

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

 1. Marianna Noworycka-Gniatkowska
 2. Joanna Winiarska,
 3. Michał Braun

 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce

 1. Dorota Czesak
 2. Iwona Czech
 3. Agata Bednarz

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Artur Stawecki - Stowarzyszenie Prowincja Równości
 2. Paulina  Papka -   Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
 3. Andrzej Petrus  - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
 4. Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 5. Tomasz  Tkaczyk - Stowarzyszenie Patriotyczne
 6. Mateusz  Dróżdż - ZHP Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

 

Zarządzenie 252/2020

Wylosowano członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 odbyło się losowanie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

 

Losowanie  członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Kielcach, reprezentujących organizacje pozarządowe zostało przeprowadzone przez Komisję w składzie:

1.  Dariusz Detka – Przewodniczący

2. Michał Daranowski – Członek

3. Monika Dziublewska – Członek

 

W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości przeprowadzenia  losowania na zebranie komisji zaproszono:

Panią  Mariannę  Noworycką – Gniatkowską – Radną  Rady Miasta Kielce

Pana Marcina Jedlińskiego – przedstawiciela  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

 

Na członków Rady zgłoszono łącznie 16 kandydatów.  W wyniku losowania członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zostali:

 1. ARTUR  STAWECKI -  Stowarzyszenie Prowincja Równości
 2. PAULINA  PAPKA -   Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
 3. ANDRZEJ  PETRUS  - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
 4. ANDRZEJ  WOJCIECHOWSKI – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 5. TOMASZ  TKACZYK - Stowarzyszenie Patriotyczne
 6. MATEUSZ  DRÓŻDŻ - ZHP Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

 

Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

 

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Wypełnione i podpisane zgłoszenie (w załączeniu) wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,   Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6 drogą elektroniczną (skan zgłoszenia wraz z załącznikami) na adres:   lub drogą pocztową na wskazany wyżej adres, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 12  czerwca 2020 r.


Wybór członków spośród zgłoszonych kandydatur odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.


Skład Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 189/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 maja 2020 r. kształtuje się następująco:

1) Dariusz Detka – Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

2) Anita Lagierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

3) Michał Daranowski – Kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej

4) Monika Dziublewska – Główny Specjalista, Biuro ds. Partycypacji Społecznej.

 

 

Do pobrania:

Nabór na członków Komisji do wyboru Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Kielce zaprasza organizacje  pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków Komisji do wyboru Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Kadencja obecnej Rady powołanej Zarządzeniem Nr 280/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 czerwca 2017 r. upływa  w dniu 19 czerwca br.

 

Zgłoszeń proszę dokonywać na formularzu zgłoszenia (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04. br. Ze względu na uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną  wypełnione formularze (podpisane i zeskanowane) należy  przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: lub .

 

Do pobrania:

Zarządzenie o zmianach w składzie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 8 lutego 2019r. Prezydent Miasta Kielce dokonał zmian w składzie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

 

Treść Zarządzenia w ZAŁĄCZENIU

Wyniki konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018

Wyniki konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu  19 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 280/2017 Prezydent Miasta Kielce utworzył Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.  Kadencja Rady trwa 3 lata.

Informacja dot. wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja dot. wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pliki do pobrania

Kontakt z Radą:

 

Marcin Agatowski - Przewodniczący Rady

tel. 669 430 643

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności