Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Perspektywa 2007-2013

Zrealizowane inwestycje

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w latach 2007-2013

 

I.

Geopark Kielce - Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

  więcej
II.

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic

  więcej
III.

Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach

  więcej
IV.

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) i rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej)

  więcej
V.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej

  więcej
VI. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego   więcej
VII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)   więcej
VIII. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach   więcej
IX. Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny   więcej
X. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej 73 w Kielcach   więcej
XI. Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I
(w tym m.in.: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic, budowa ul. Nowosilnicznej, przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny, przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3)
  więcej
XII. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym   więcej
XIII. Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II   więcej
XIV. Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród   więcej
XV. Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego   więcej

 

 

Raport z wykorzystania funduszy europejskich przez Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności