Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Informacja dla interesariuszy

Zielone zamówienia publiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce i zawartymi tam zapisami dotyczącymi realizacji zamówień publicznych wspierających produkty i usługi efektywne energetycznie zachęcamy Państwa do szerokiego stosowania dobrych praktyk przy realizacji zielonych zamówień publicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poświęconych zagadnieniu, m.in.:

http://www.mos.gov.pl/artykul/3990_artykuly/14061_zielone_zamowienia_publiczne.html
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/24715/zielone20zamowienia.pdf

 

Urząd Miasta Kielce daje możliwość zgłaszania własnych zadań do planu gospodarki niskoemisyjnej

Urząd Miasta Kielce wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i instytucji działających w obrębie miasta i umożliwia zgłaszanie własnych działań do planu. Wszystkich interesariuszy, takich jak jednostki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, czy przedsiębiorstwa, których zadania inwestycyjne/nieinwestycyjnie przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zachęca się do wzięcia czynnego udziału w kształtowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014–2020. Opisane zadania wraz z wskazaniem sposobu i terminem jego realizacji oraz jednostką odpowiedzialną, należy wysyłać w formie elektronicznej na adres .
Termin zgłaszania działań upływa z dniem 20 luty 2015 r.

 

Więcej w załączeniu

Zbieranie danych do bazy emisji CO2 dla miasta rozpoczęte!

W związku z przystąpieniem Miasta Kielce do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) konieczne jest zebranie danych w celu sporządzenia bazy emisji CO2.

Opracowanie PGN rozpoczyna się od inwentaryzacji jednostek miejskich pod kątem zużycia energii (elektrycznej, paliw itp.) Dane są niezbędne do opracowania bazy danych dotyczącej gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach miasta. Baza danych będzie zawierała szczegółowe informacje o gospodarce energią w takich sektorach, jak: transport, budownictwo czy oświetlenie publiczne i obiektach należących do miasta.

 

Więcej w załączeniu

Przystąpienie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Informacja o przystąpieniu dl Planu (format PDF)

Deklaracja wstępna dla interesariuszy

Wstępna deklaracja dotycząca przystąpienia do tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (do pobrania - format PDF)

 

Deklarację można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2015 r. na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

(p. Piotr Kuta)
fax: 41 36 76 413
e-mail:

 

lub


Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.
ul. Wasilewskiego 20/1
30-305 Kraków
(p. Agnieszka Gielar-Fotin)
fax: 12 378 93 23
e-mail:


 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym