Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Rachunki bankowe

Urząd Miasta informuje, że  budżet Miasta Kielce obsługuje ING Bank Śląski S.A.

W ramach podpisanej umowy prowadzona jest  obsługa rachunków bankowych wszystkich podmiotów zależnych od Miasta (szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz inne jednostki budżetowe,  jak też instytucje kultury).

 

 

Numery rachunków bankowych:
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

 

Podatki i opłaty lokalne:

 

 • 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174  (konto ogólne Wydziału Podatków)

- opłata od posiadania psa,

  

 • 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

- opłata skarbowa,

 

 • Na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Podatków pok. 212, tel. 41 36-76-212.


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać  należy na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w informacji otrzymanej  z Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce:

Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi – Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Lokalizacja:   Kielce,  ul. Strycharska 6, pokoje: 414, 408
Kontakt : e-mail:

telefon interwencyjny rejestrujący rozmowy telefoniczne: 41 36 76 664, 41 36 76 658

 

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wydział Zarządzania Należnościami
Referat Windykacji Należności
Lokalizacja:   Rynek 1
Telefon:   41 36 76 218
Pokój:   218
 

 

 

Pozostałe rachunki bankowe Urzędu Miasta:

 

 

 • 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903:

- kaucje i wadia

 

 • 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994:

- opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
- opłata za wydanie prawa jazdy,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu


 • 63 1050 1461 1000 0023 5322 6067:

- dzierżawa gruntu Gminy Kielce,
- bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Kielce,
- wykup lokalu mieszkalnego,
- zakup nieruchomości,
- zakup lokali użytkowych,
- opinia szacunkowa biegłego,
- opłata z tytułu prawa użytkowania  nieruchomości (np. ogródki działkowe)

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 6042:

- mandaty karne wystawione przez Straż Miejską


 • 03 1050 1461 1000 0024 1093 5163:

- kary porządkowe ustalane przez  Straż Miejską
 

 • 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986:

- opłaty geodezyjne

 

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - nieruchomości Gminy Kielce,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- opłata za wydanie karty wędkarskiej,
- zwrot kosztów sądowych,
- zwrot bonifikaty,

- dodatkowa opłata  za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłata z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach Miasta Kielce

 

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125:

- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- dzierżawa gruntu Skarbu Państwa,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – nieruchomości Skarbu Państwa,
- opinia szacunkowa biegłego -  nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup nieruchomości Skarbu Państwa,
- udostępnianie danych osobowych,
- opłata z tytułu przebywania w ośrodkach wsparcia

 

 • 04 1050 1461 1000 0024 0857 0964 :

- opłaty za wycinkę drzew,
- kary za wycinkę drzew,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.


Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Księgowości Urzędu – Kielce, Rynek 1,  pok. 205, tel. 41 36-76-205.

Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym