Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

Kielce - film reklamowy

 

Kielce
 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Herb, hejnał, logo

Herb

herb Kielc Herb Kielc, występujący pierwotnie na pieczęci, został ofiarowany miastu przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Daty nadania Kielcom herbu nie można zbyt dokładnie określić, ale najbardziej prawdopodobny jest okres 1494 – 1503. Jest też bardzo możliwe, że nastąpił wówczas tylko akt potwierdzenia dotychczas istniejącego herbu, czego dowodem miał być stempel ofiarowany przez kardynała.
W zbiorach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się mosiężny tłok pieczęci samorządowej, wykonany na przełomie XVII i XVIII wieku. Poprzednikiem tego stempla był prawdopodobnie tłok pieczętny z XVI wieku, przedstawiony w pracy W. Wittyga. Pieczęć w otoku posiada skrótowy napis: MVNVS P.M.I.D. FRIDERICI CARDINALIS D.G.E.C., (w pełnym brzmieniu: MVNVS.R.M.I.D.FRIDERICI CARDINALIS D.G.E.C”, [„MUNUS R/EVERENDISSIMI/ M/AGNIFICI/ /ac/ I/LLUSTRISSIMI/ D/OMINI/ FRIDERICI CARDINALIS D/EI/ G/RATIAE/ E/PISCOPI/ C/RACOVIENSIS/), co można przetłumaczyć:  Dar Najprzewielebniejszego, Jaśnie Wielmożnego Pana Kardynała Fryderyka z Bożej Łaski Biskupa Krakowskiego. Natomiast w centralnej części pieczęci znajduje się herb miasta. Tworzy go renesansowa tarcza z czerwonym tłem,  a na niej złota korona i takież litery CK. Korona była symbolem władzy, zaś litery CK to łaciński skrót od słów Civitas Kielcensis, czyli mieszkańcy, obywatele Kielc lub Civitas Kielce czyli Miasto Kielce. Tarcza ozdobiona jest ornamentem roślinnym. Korona składa się z obręczy i zakończeń z pięciu fleuronów /kwiatonów/.

 

Herb Kielc na pieczęci z 1566 r. Herb Kielc występujący w "Pamiętniku Sandomierskim"  z 1829 roku
Herb Kielc na pieczęci z 1566 r. W.Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski Herb Kielc, "Pamiętnik Sandomierski" 1829

 

Losy herbu miejskiego Kielc były podporządkowane historii stolicy Gór Świętokrzyskich. Herb zabroniony był w okresie zaborów. Po odtworzeniu w 1867 roku guberni kieleckiej, obowiązywał herb opracowany w petersburskiej Heroldii zatwierdzony przez cara w 1869 roku - na tarczy heraldycznej (francuskiej) umieszczono wielki, złocisty piec na lazurowym polu, po bokach którego znajdowały się dwie kule złote. Całość wieńczyła carska korona, a oplatał ją wieniec z liści dębu i wawrzynu - symbol chwały i zwycięstwa. Herb ten obowiązywał do 1915 roku, kiedy to powrócił - wraz z odzyskiwaniem niepodległości - herb nadany Kielcom przez Fryderyka Jagiellończyka.

Herb guberni kieleckiej

Herb guberni kieleckiej


W latach dwudziestolecia międzywojennego istniały próby wzbogacenia godła Kielc symboliką legionową i regionalną (odznaka I Brygady i jeleń świętokrzyski), czym zajęła się „Komisja dla ustalenia herbu” w Radzie Artystyczno - Konserwatorskiej m. Kielc.
Ostatecznie w 1937 r. prof. Władysław Konopczyński na zlecenie Rady Miejskiej w Kielcach wykonał ekspertyzę ustalającą historyczny wzór herbu miejskiego. Minister Spraw Wewnętrznych zatwierdził herb m. Kielc przedstawiający na tarczy renesansowej koronę złotą w polu czerwonym, pod tą głoski złote C.K. Herb Kielc pozostał do dnia dzisiejszego w swej niezmienionej, historycznej formie.

 

Źródła:

Jan Główka, Muzeum Historii Kielc

Zenon Guldon, Adam Massalski, Historia Kielc

Wikipedia

 

 

Hejnał

 

Miasto Kielce ma swój hejnał od 1996 roku.  W 1996 roku Zarząd Miasta Kielce zorganizował konkurs adresowany do środowiska muzyków kieleckich. Celem było uzyskanie muzycznego symbolu - hejnału wykonywanego lub odtwarzanego podczas uroczystych świąt miejskich.  Zwycięzcą konkursu na "Hejnał Miasta Kielce" został Karol Anbild - wybitny muzyk, długoletni dyrygent Filharmonii Kieleckiej. Premiera hejnału odbyła się 14 września 1996 roku w Kieleckim Centrum Kultury podczas uroczystego koncertu inaugurującego obchodzone po raz pierwszy  Święto Kielc. Od tamtej chwili  hejnał odgrywany jest co roku z okazji wielkich miejskich uroczystości, jak kolejne jubileusze Święta Kielc, wręczenie Nagród oraz Nadziei Kielc.  Usłyszeć go można także codziennie z ratuszowego zegara  w samo południe.  Skomponowany utwór posiada piękne, oryginalne brzmienie na cztery głosy (dwie trąbki i dwa puzony) z naturalnym zabarwieniem motywu ludowego ("Da, moja Łysico"). Artystyczny wyraz hejnału nawiązuje do historii naszego urokliwego regionu świętokrzyskiego z charakterystycznym wątkiem tajemniczości Puszczy Jodłowej.

Pliki do pobrania

Hejnał w formacie mp3 (500kB)

Hejnał w formacie au (250kB)

Oryginalny zapis nutowy

8 lipca 2003 roku komisja przetargowa wybrała, spośród 17 złożonych w Urzędzie Miasta ofert, logo turystyczne Kielc. Ma ono budzić pozytywne wrażenie i zachęcać do odwiedzenia naszego miasta.  Wybrany projekt jest odtąd charakterystycznym znakiem m.in. wszystkich materiałów promujących stolicę województwa świętokrzyskiego.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności