Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ulice, aleje, place, skwery, ronda, rynek

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/611/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012 r. (z późniejszymi zmianami) został ustalony wykaz  nazw ulic, alei, rond, placów i skwerów w Kielcach.

 

Powyższa uchwała dopuszcza równorzędne stosowanie trzech nazw:

  • nazwy pełnej - zawierającej (o ile występują) tytuły/stopnie wojskowe, imiona, nazwiska/nazwy oraz pseudonimy
  • nazwy skróconej - zawierającej (o ile wystepują) skrót tytułu/stopnia wojskowego, pierwszą literę imienia oraz nazwisko/nazwę
  • nazwy w systemach informatycznych - zawierającej typ (aleja, rondo, plac, skwer - z wyjątkiem ulic i rynku - tu typ nie jest podawany) oraz nazwisko/nazwę.

 

Wykaz jest stale aktualizowany i uwzględnia zmiany w nazewnictwie ulic w Kielcach od dnia 6 września 2012 r.

 

Spis ulic

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności