Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce

Podpisanie umowy o dofinansowanie

19-03-2015

fundusze eog

 

 • W dniu 28 listopada 2014r. Gmina Kielce podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Poziom współfinansowania ze środków finansowych darczyńców wynosi 80 %. Strony internetowe darczyńców: www.eog.gov.pl oraz eeagrants.org.
   
 • Zakres projektu obejmuje m. in.:
 • docieplenie ścian budynku oraz docieplenie stropodachów z wymianą istniejącego pokrycia,
 • przebudowę istniejących kominów,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • wymianę okien zewnętrznych na okna PCV,
 • modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
 • modernizację wymiennikowni.

 

 • Celem głównym projektu  jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz zmniejszenie wykorzystania do ogrzewania nieodnawialnych źródeł  energii. Celem pośrednim projektu są: poprawa jakości infrastruktury technicznej  objętego projektem obiektu, poprawa komfortu użytkowników, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Realizacja projektu wpłynie ponadto  na obniżenie zapotrzebowania energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie wykorzystania surowców energetycznych w szczególności nieodnawialnych źródeł energii.
   
 • Fotogaleria
lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571