Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ulica Krzemionkowa 1” - zadanie zrealizowane

22-12-2015

fundusze eog

 

W ramach programu PL 04 „Oszczędzanie  energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014, Wydział Inwestycji  Urzędu Miasta Kielce zrealizował zadanie pn.:Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ulica Krzemionkowa 1”.

 

Wartość wykonanych robót  -  3 635 000,00 zł.

Dofinansowanie wyniosło 80% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Generalnym Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „PER- MIR” Mirosław Perlak z Kielc.

Prace budowlane realizowane były w okresie od maja do listopada 2015r. i zostały zakończone dwa miesiące przed terminem określonym w umowie.  

 

W ramach inwestycji prze­prowadzona została  termomoder­nizacja całego obiektu obejmująca m. in.:

  • docieplanie ścian zewnętrznych budynków wchodzących w skład kompleksu ZSO (pow. ok. 7000 m2),
  • docieplenie stropodachów ( pow. ok. 5500 m2)  z wymianą istniejącego pokrycia i renowa­cją podłoża,
  • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz okiennej na okna trzyszybowe w technologii PVC wyposażone w  nawiewniki higrosterowane,
  • wymianę  węzła ciepłowniczego oraz kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z węglowego na kocioł gazowy,
  • modernizację insta­lacji c.o. i c.w.u.

Ponadto,  w ramach inwestycji wymieniono instalację od­gromową, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, zmodernizowano  schody zewnętrzne, wykonano opaski wokół budynku oraz zainstalowano kompletny system telewizji przemysłowej zewnętrznej CCTV IP.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571