Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Ankieta

Ankieta

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac związanych z realizacją uchwały Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia Procedury opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji, a także Zarządzeniem Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca w sprawie powołania grupy projektowej i Zespołu Sterującego Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2012 uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w wersji elektronicznej (można pobrać w postaci odrębnych załączników do Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju.
 
Informacje uzyskane drogą ankietyzacji zostaną wykorzystane  dla potrzeb budowy systemu zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta przy wsparciu narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) .
 
Wypełnioną ankietę proszę przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 5 sierpnia 2010 r. na adres:
  
Z wyrazami szacunku,
Robert Urbański
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1: Plan wodny

Załącznik nr 2: Plan Ochrony Atmosfery i Klimatu Miasta

Załącznik nr 3: Plan zrównoważonego transportu

Załącznik nr 4: Plan Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Załącznik nr 5: Plan Gospodarki Odpadami

Załącznik nr 7: Plan edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym