Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Publiczna prezentacja

Publiczna prezentacja materiałów związanych z przygotowaniem Programu Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 26 listopada br. publicznej prezentacji materiałów związanych z przygotowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce („Procedura opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji” , przyjęta uchwałą Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r.) mająca na celu wyłonienie priorytetowych kierunków działań. Zgodnie z wytycznymi dokumentu Państw Członkowskich UE z 2007 r. „Karty Lipskiej w sprawie Zrównoważonych Miast Europejskich” Program Ochrony Środowiska powiązany z nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ma być podstawą określania ładu środowiskowo-przestrzennego w Kielcach integrowanego z ładem społecznym i gospodarczym.


Prezentacja przebiegła wg. następującego programu:

 1. Otwarcie.
 2. Raport wskaźnikowy. Założenia, stan obecny i planowany rozwój – Jadwiga Skrobacka, Koordynator POŚ
 3. Podsumowanie efektów prac zespołów zadaniowych Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju oraz przeprowadzenie rankingu priorytetowych kierunków działania – Anna Fogel, Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
 4. Jakość życia i zrównoważony rozwój w Kielcach w badaniach socjologicznych w oparciu o wywiady oceniające odczucia mieszkańców - dr Andrzej Kościołek LENS VISION Kielce
 5. Dyskusja

 

  

Pliki do pobrania:

 

ZAŁĄCZNIKI (MAPY) do Opracowania Analizy jakości życia mieszkańców Kielc:

 

 

Spotkanie, w którym udział wzięły udział 54 osoby miało charakter konsultacyjno-dyskusyjny. Miało na celu prezentację zakresu wykonanych prac i jednocześnie zaproszenie do bardziej szczegółowego zapoznania się z nimi jeszcze przed ostatecznym projektem Programu Ochrony Środowiska.


Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli organów administracji ochrony środowiska w Kielcach, środowisk naukowych, jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmioty zarządzające środowiskiem i organizacje pozarządowych zajmujące się zagadnieniami środowiskowymi wg poniższej listy:

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25 – 361 Kielce
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 561 Kielce
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce
 4. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Skibińskiego 4, 25 – 819 Kielce
 5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce
 6. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce
 7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
 8. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kielce, ul. Hubalczyków 15,  25 – 668 Kielce
 9. Polski Związek Łowiecki ul. Massalskiego 17/29 , 25-636 Kielce Tel. 369 97 08
 10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
 11. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach, ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce
 12. Pan Jerzy Zbigniew Piotrowski, Pani Lidia Dąbek, Pani Elżbieta Bezak-Mazur, Pani Maria Żygadło Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 13. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, ul. Świętokrzyska 15, 25 – 406 Kielce
 14. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Pan Marek Jóźwiak, ul. Świętokrzyska 15, 25 – 406 Kielce
 15. Wydział Ochrony Środowiska UM Kielce
 16. Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25 – 514 Kielce
 17. Wydział Gospodarki Komunalnej UM Kielce
 18. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Kielce
 19. Wydział Edukacji Kultury i Sportu UM Kielce
 20. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Kielce
 21. Wydział Realizacji Inwestycji UM Kielce
 22. Wydział Architektury i Urbanistyki UM Kielce
 23. Wydział Organizacyjny UM Kielce
 24. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM Kielce
 25. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
 26. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
 27. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25 - 544 Kielce
 28. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, w/m
 29. Miejski Zarząd Budynków, ul. Paderewskiego 20, 25 – 004 Kielce
 30. Geopark Kielce
 31. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Mielczarskiego 139/143, 25 – 611 Kielce
 32. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 92, 25 – 734 Kielce
 33. Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna, ul. Szermentowskiego 5, 25 – 405 Kielce
 34. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o., ul. Piekoszowska 390 , 25 – 645 Kielce
 35. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Młoda 28, 25 – 619 Kielce
 36. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółka z o.o., ul. Lecha 11a , 25 – 622 Kielce
 37. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25 – 701 Kielce
 38. Straż Miejska, ul. Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce
 39. Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Zgoda 21, 25 – 953 Kielce
 40. Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o., u. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce
 41. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze”, ul. Orzeszkowej 4, 25 – 435 Kielce
 42. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze”, Al. Solidarności 73, 25 – 323 Kielce
 43. VEOLIA Usługi dla Środowiska, ul Zagnańska 232a , 25 – 563 Kielce
 44. A.S.A. Kielce ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce
 45. P.P.U.H EKOM Spółka Jawna, Siedlce 25, 26 – 060 Chęciny
 46. FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce
 47. Bio – Med Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce
 48. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla „Zagórska – Północ”, ul. Wawrzyńskiej 20, 25 – 345 Kielce
 49. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla „Sady”, ul. Wojewódzka 2, 25 – 536 Kielce
 50. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
 51. Liga Ochrony Przyrody, ul. Sienkiewicza 68, 25-503 Kielce
 52. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, ul. Sienkiewicza 68, 25-503 Kielce
 53. ZHP Hufiec Kielce – Miasto, ul. Sienkiewicza 38, 25-507 Kielce
 54. ZHP Hufiec Kielce –Południe, ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce
 55. Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”, ul. Chodkiewicza 87, 25-139 Kielce
 56. Stowarzyszenie „Możesz Obrać Swój Tor” ul. Chęcińska 25/16, 25-020 Kielce
 57. Andrzej Wójcik - Stowarzyszenie Zielone Kielce ( współpracuje z fundacją Sendzimira w Krakowie) 692 585 449
 58. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” Administracja Osiedla „Strycharska 4”, 25-659 Kielce
 59. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
 60. Barbara Parka, Świętokrzyska Szkoła Wyższa ul. Zagnańska 65, 25-558 Kielce
 61. Jan Zdenkowski, Świętokrzyska Szkoła Wyższa ul. Zagnańska 65 ,Tel 608 040 546
 62. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 224
 63. Zgromadzenie Sióstr Bożej Opatrzności ul. Turystyczna 17
 64. Ksiądz Jan Oleszko, rektor Klasztor Karczówka
 65. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Kielcach, ul. Płk. Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce
 66. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami „Zwierzak”, Świętego Leonarda 1/4, 25-311 Kielce
 67. Stowarzyszenie Viva
 68. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów Tel. 607 171 458
 69. Polski Klub Ekologiczny ul. Mała Zgoda 6, 25-372 Kielce Tel. 041 317 16 15 Pan Marek Stachurski
 70. Polski Związek Wędkarski w Kielcach ul. Warszawska 34A/31, 25-312 Kielce Tel./ fax. 041 368 07 22
 71. Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski ul. Rajska 4, 428-340 Sędziszów tel. (41) 381 17 31 tel. kom. 501 279 490 (dr Alojzy Przemyski)
 72. Ptasi Azyl, Ostrów 10, 26-060 Chęciny Pan Janusz Wróblewski Tel. 041 315 48 45 kom. 692 495 942
 73. Stowarzyszenie Radiestetów Pan Jerzy Moćko
 74. Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny w Kielcach ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce Tel. 041 349 12 26
 75. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Świętokrzyski ul. Franciszka Leofflera 2, 25- Kielce Tel. 041 349 44 44
 76. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce Tel. 041 368 43 22 fax. 041 368 33 80
 77. MTB Kielce
 78. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
 79. Biuro Rady Miejskiej w Kielcach, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 80. Biuro Rady Miejskiej w Kielcach, Komisja Gospodarki Przestrzennej
 81. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25 – 018 Kielce
 82. Stacja hydrometeorologiczna w Sukowie, Suków 19 b, 26 – 021 Suków
 83. NSK Bearings Polska S.A. Rudolf Martin, ul. Jagiellońska 109, 25 – 734 Kielce
 84. Stacja Chemiczno-Rolnicza, ul. Wapiennikowa 21, 25 – 112 Kielce

 


Podczas spotkania wypełniono 54 ankiety rankingowe, przygotowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, które mają pozwolić na wyłonienie kierunków priorytetowych w nowym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce.

Podczas spotkania ustalono, że prezentowane materiały, materiały źródłowe oraz ankieta rankingowa zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu miasta poświęconej zrównowazonemu rozwojowi miasta i środowisku w celu umożliwienia jak najszerszego udziału społeczeństwa w rankingu priorytetowych kierunków działań na najbliższe lata.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym