Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

POŚ 2004

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KIELCE (lipiec 2004r)

Pliki z PROGRAMEM do pobrania:

  Strona tytułowa
  Spis treści
Rozdział 1 Charakterystyka ogólna miasta Kielce
Rozdział 2 Cel i zakres opracowania oraz uwarunkowania realizacyjne programu
Rozdział 3 Ocena aktualnego stanu środowiska
Rozdział 4 Cele i zadania polityki ekologicznej na terenie miasta
Rozdział 5 Program działań i przedsięwzięć w celu poprawy stanu środowiska w mieście
Rozdział 6 Instrumenty i narzędzia wdrażania programu
Rozdział 7 System monitoringu i oceny realizacji programu ochrony środowiska
Rozdział 8 Przewidywane nakłady na realizację programu ochrony środowiska
Rozdział 9 Program operacyjny dla miasta Kielce do 2006 r
Rozdział 10 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku zaniechania realizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce"

 

Pliki ZAŁĄCZNIKÓW do pobrania:

Zał. nr 1 Zbiorcze zestawienie obiektów objętych rozpoznaniem sozologicznym i monitoringiem lokalnym
Zał. nr 2 Wykaz zidentyfikowanych i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska gruntowo–wodnego, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego
Zał. nr 2.1 Tabela zbiorcza ognisk zanieczyszczenia i zagrożenia
Zał. nr 3 Monitoring lokalny [środowiskowy] obszarów naruszonych standardów środowiska gruntowo–wodnego
Zał. nr 4 Wykaz strategii wyższego rzędu i dokumentów wykorzystanych do opracowania „Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce
Zał. nr 5 Wykaz opracowań, dokumentów oraz decyzji udostępnionych przez zleceniodawcę
Zał. nr 6 Wykorzystane materiały archiwalne
Zał. nr 7 Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: strona 1  
  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: strona 2  
Zał. nr 8 Ocena zgodności priorytetów ekologicznych
Zał. nr 9 Zakres obowiązków dla organów administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego
Zał. nr 10 Program działań: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (ład środowiskowy i przestrzenny)
  Skład Zespołu Konsultacyjnego

 

MAPY w formacie JPG (Uwaga: pliki są duże)

  Mapa: Kielce, walory przyrodnicze.
mała - 850 KB

wielka - 30 MB
  Mapa sozologiczna obszarów naruszonych standardów jakości środowiska miasta Kielce.
mała - 705 KB

wielka - 6,4 MB

 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym