Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Warsztaty

W związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska ( „Procedura opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji” , przyjęta uchwałą Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r., która dzięki wykorzystaniu narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) ma przyczynić się do integrowania procesów planowania i zarządzania Miastem Kielce informuję, że w dniu 5 sierpnia br. ( czwartek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Rynek 1 (Sala Konferencyjna + Sala Urzędu Stanu Cywilnego) odbędą się warsztaty, mające na celu określenie głównych problemów i priorytetów Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju.
Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy.

Przewidziany Program

  1. Otwarcie.
  2. Prace warsztatowe w grupach tematycznych, z udziałem członków zespołów zadaniowych OPOiZR oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych zaproszonych do partnerstwa w pracach grupy projektowej POŚ ( w tym sporządzenie analizy SWOT – określającej silne i słabe elementy stanu w danym obszarze problemowym).
  3. Podsumowanie.

 

Zapraszam do udziału i aktywności w pracach warsztatowych. W szczególności konieczny jest udział w warsztatach koordynatorów i członków zespołów zadaniowych OPOiZR, a także przedstawicieli instytucji partnerskich, zaangażowanych w tematykę będącą przedmiotem warsztatów.

Pliki do pobrania

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym