Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Lokalny Program Rewitalizacji Kielc 2007-2013

 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce

(Word - 1,6 MB)

 

Załączniki:

Zał. 1. Struktura bezrobocia w powiecie grodzkim, ziemskim i ogółem, na podstawie obliczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - stan na 31.12.2003 (Word-100kB)
Zał. 2.

Strefy zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Miasta Kielce (Zip-3,4 MB)

Zał. 3. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy, z osobami fizycznymi, według stanu na początek 2004 r. (Word)
Zał. 4. Wykaz budynków, w których istniejące lokale przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne (Word)
Zał. 5. Standard cywilizacyjny (Zip-130kB)
Zał. 6. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Kielc (Word-420kB)
Zał. 7. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze KRUPGN – REGON województwa świętokrzyskiego, prowadzących działalność gospodarczą przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach w podziale na sekcja PKD (Tif)
Zał. 8. Charakterystyka obszaru o najwyższym wskaźniku przestępczości „Bezpieczna Strefa” pokrywającego się z obszarem rewitalizacji terenów miejskich z podziałem na rejony i charakterystykę przestępstw (Zip-400 kB)
Zał. 9. Obszary rewitalizacji (Zip-9,5 MB)
Zał. 10. Obszary rewitalizacji terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych z podziałem na strefy, podstrefy, projekty i wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (Word-100 kB)
 Zał.11. Uchwała o powołaniu Komisji do spraw Rewitalizacji Miasta Kielce (Tif)
 Zał.12. Procedura zgłaszania propozycji działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji (Word)
 Zał.13. Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007-2013 ze wskazaniem obszarów rewitalizacji, planowanych działań, podmiotów odpowiedzialnych za rewitalizacje i źródeł finansowania (Zip)
 Zał.14. Zadania operatora rewitalizacji (Word)

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności