Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ewaluacja

Cele ewaluacji:
 

• Pogłębiona, refleksyjna ocena skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań
• Sygnalizowanie pojawiających się problemów, dostarczanie wniosków (ewaluacja formatywna)
• Doskonalenie realizacji projektu
• Wskazanie mocnych i słabych stron projektu
• Formowanie wniosków końcowych (ewaluacja sumująca) 

 

Odbiorcy (podmioty) ewaluacji:
 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
• Gmina Kielce (projektodawca)
• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie
• Zespół zarządzający projektem
• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice/opiekunowie)

 

Obszary ewaluacji:
 

• Promocja
• Realizacja działań projektowych
• Rezultaty, cele, produkty

 

Raporty ewaluacji:
 

• Raporty okresowe (ewaluacja formatywna, po każdym semestrze realizacji)
• Raport końcowy (ewaluacja sumująca)


Plan ewaluacji

 

Raport koncowy z ewaluacji 2011-2012

 

Raport okresowy z ewaluacji - III semestr 2012-2013
 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym