Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

seniorzy kielce

 

Rada Seniorów

Kielecka Rada Seniorów

Kielecka Rada Seniorów powstała na mocy Uchwały XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017r. - wtedy też nadano jej statut.

 

W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta Kielce.

 

Wybory uzupełniające do Kieleckiej Rady Seniorów - 26 maja 2021 r.

W dniu 26 maja 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające do Kieleckiej Rady Seniorów.

 

Do pobrania:

Zebranie Kieleckiej Rady Seniorów - 28 lipca 2020 r.

 

W dniu 28 lipca 2020r. odbyło się zebranie Kieleckiej Rady Seniorów w Kielcach.  Jednym z tematów były informaje związane z Kieleckim Programem Senioralnym, który będzie obowiązywał od 2021 roku.

 

PROTOKÓŁ NR 3/2020

Zebranie Kieleckiej Rady Seniorów - 16 czerwca 2020 r.

W dniu 16 czerwca 2020r. odbyło się kolejne zebranie Kieleckiej Rady Seniorów w Kielcach.  Tematem było powołanie komisji tematycznych oraz sprawy bieżące.

 

PROTOKÓŁ NR 2/2020

Informacja o składzie osobowym Kieleckiej Rady Seniorów

Wybory na drugą kadencję Kieleckiej Rady Seniorów odbyły się w dniu 17 stycznia 2020r. w kieleckim Klubie Seniora na ul. Św. St. Kostki 4a w Kielcach. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powołana jest na okres czteroletniej kadencji.  

PROTOKÓŁ - 17 stycznia 2020 r.

Sprawozdania z działalności

 

Sprawozdanie z działalności  Kieleckiej Rady Seniorów za okres: 27 lutego 2018 r. - 31 października 2019 r.

Sprawozdanie z działalności  Kieleckiej Rady Seniorów za okres: 7 lutego - 31 grudnia 2018 r.

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności