Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Rowerem po Kielcach

Stojaki rowerowe dla jednostek oświatowych miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce w ramach propagowania idei aktywnego stylu życia, wygodnego przemieszczani się na terenie miasta przekazał jednostkom oświatowym miasta stojaki rowerowe. Stworzone zostały miejsca bezpiecznego parkowania na terenie szkół, przedszkoli dla uczniów, nauczycieli i rodziców dojeżdżających do tych jednostek na rowerach.

ŚCIEŻKI ROWEROWE - EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA

Rower to doskonały sposób na czynną rekreację i jednocześnie możliwość szybkiego przemieszczania się przy użyciu jedynie własnych mięśni. W 15 min pokonujemy dystans 4 km. To ucieleśnienie marzenia o siedmiomilowych butach. W zatłoczonych miastach coraz częściej rower stanowi alternatywę dla transportu samochodowego.

Pierwsza ścieżka rowerowa w Kielcach, której idea zaprezentowana została już w 1993 roku podczas Dni Ziemi, przebiega doliną rzeki Silnicy. Dolina rzeki jest naturalnym korytarzem ekologicznym prowadzącym przez całe miasto. łączy szybką dostępność najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych miasta - od centrum do strefy podmiejskiej, z ofertą przyjemnego przemieszczania się wśród zieleni, bez spalin i hałasu, w tempie umożliwiającym podziwianie piękna przyrody i krajobrazu.

Ścieżka rowerowa to także miejsce spotkań i wspólnego wypoczynku rodzin, przyjaciół i kolegów. To możliwość zrzucenia zbędnych kilogramów i dogonienia własnego zdrowia. Rower to styl życia!

Władze Miasta podejmują działania zmierzające do stworzenia w przyszłości systemu ścieżek rowerowych w Kielcach.

Na podstawie analizy wniosków i opinii rowerzystów wytypowano kierunki rozwoju sieci nowych ścieżek rowerowych. Zlecono opracowanie koncepcji tras ścieżek umożliwiających połączenia rowerowe z sąsiednimi gminami, a następnie dokumentacji technicznej dwóch tras. Pierwsza z nich połączy istniejącą ścieżkę w Parku Miejskim z kierunkiem na Karczówkę i w dalszej perspektywie z Osiedlem Ślichowice - poprzez ul. Żytnią, Grunwaldzką, Gwarków. Druga trasa połączy ścieżkę nad Zalewem Kieleckim z Zalewem w Cedzynie poprzez Oś. Uroczysko, Park Dygasińskiego i działki pracownicze do połączenia ze ścieżką z Gminy Masłów. W planie jest również trzecia trasa - w kierunku Gminy Morawica. Jeszcze w tym roku zamierzona jest budowa ścieżki łączącej istniejącą nad Silnicą z Gmina Zagnańsk na odcinku.- od mostku u ujścia rzeki - do Zalewu do ul. Witosa.

O ścieżkach rowerowych również w dziale rekreacja

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności