Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

25. Słówko do rodziców

Dzieci wymagają szczególnej opieki

Czy to jako pieszy, czy pasażer w samochodzie, na rowerze czy w środkach komunikacji publicznej, dziecko jest zawsze narażone na szczególne ryzyko. dzieci często nie potrafią ocenić i przewidzieć zachowania innych uczestników ruchu, co sprawia, że popadają w trudne dla nich, lub co gorsza, niebezpieczne sytuacje.
Dorośli są dla dziecka wzorem niestety tak pozytywnym jak i negatywnym. Jako wzór, dorosli powinni w sposób odpowiedzialny zachowywac sie na drodze. Tylko poprzez obserwację właściwych zachowań rodziców, nauczycieli lub innych dorosłych, dzieci uczą sie rozumieć jak przechodzić na druga stronę ulicy, po co zakładac kask, zapinać pasy, jak korzystac z publicznych środków komunikacji.

Fakty, które nawołują do odpowiedzialności

Największe ryzyko wypadkowe na drodze dotyczy uczniów między 10-17 rokiem życia. Szczyt ryzyka wypadkowego wypada między godz. 7 a 8 rano. Wtedy to właśnie dzieci podążające do szkoły, narażone są na największe niebezpieczeństwo.

W ten sposób zapewnimy dzieciom bezpieczeństwo

Rodzice sa dla dziecka pierwszymi i najważniejszymi instruktorami ruchu drogowego. Ich zachowanie jest dla dziecka wzorem i warunkuje jego zachowanie w ruchu drogowym.
Stosując sie do poniższych wskazówek, możecie sami zadbaćo bezpieczęństwo Waszych dzieci:

  • Przejdźcie razem z dzieckiem drogę do szkoły i spróbujcie wcieliś sie w różne role: pieszego, rowerzysty czy też użytkownika komunikacji publicznej. Zróbcie to też w okolicy zamieszkania!
  • Chrońcie swoje dzieci poprzez jasne ubrania, odblaski i kaski rowerowe
  • Uzywajcie specjalnych dziecięcych siodełek rowerowych i fotelików w samochodzie
  • Dbajcie o to, aby rower waszego dziecka był zawsze w dobrym stanie, a dziecko zakładało kask
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym