Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

8. Ważne przepisy ruchu drogowego

Znaki ostrzegawcze
Są trójkątne, ustawione wierzchołkiem do góry. Mają czerwoną obwódkę, żółte tło i czarne symbole.

 

Znaki zakazu
Są okrągłe, mają czerwoną obwódkę. Mówią Ci, czego nie powinieneś robić.

 

 

Znaki nakazu i informacyjne
Znaki nakazu są niebieskie i okągłe. Musisz się do nich stosować. Czworokątne, niebieskie znaki są znakami informacyjnymi.


 


Znaki odbierające pierwszeństwo

 

Wjeżdzając do strefy zamieszkania ustępujesz pieszym. Gdy wyjeżdżasz ze strefy - włączasz się do ruchu i ustępujesz każdemu pojazdowi.
Zasady pierwszeństwa:

  1. Prawo pierwszeństwa przejazdu obowiązuje wszędzie tam gdzie krzyżują się dwie drogi.
  2. Kto wyjezdża z posesji, drogi polnej, leśnej lub ze strefy zamieszkania na jezdnię, nigdy nie ma pierwszeństwa
  3. Prawo pierwszeństwa przejazdu obowiązuje wszystkich - kierowców i pieszych.


Ważne! Gdy chcesz skręcić w lewo musisz najpierw przepuścic pojazdy jadące z przeciwka na wprost lub skręcające w prawo.
Podstawowa zasada:
jesli nie ma znaków, pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

 

Tu masz pierwszeństwo!
Znak u dołu po lewej wskazuje, że na najbliższym skrzyzowaniu Ty masz pierwszeństwo przejazdu. Znak pośrodku znaczy, że znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Znak z prawej to - koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu

 

Sygnalizacja świetlna: znosi wszystkie znaki na skrzyżowaniu

 

Policjant kierujacy ruchem: znosi sygnalizację świetlną oraz oczywiście znaki drogowe.

 

Droga dla rowerów

 

Na końcu drogi dla rowerów, a więc tam gdzie zjeżdżasz na drogę główną, musisz oczywiście uważać na samochody.

 

Korzystanie z drogi dla rowerów
Z drogi dla rowerów oznaczonej jednym z w/w czterech znaków musisz bezwzględnie skorzystać.

 

Na ulicy jednokierunkowej pod prąd
Tylko wtedy gdy zezwala na to dodatkowa tabliczka. Ale i wtedy zachowaj ostrożność i bądź gotów w każdej chwili zahamować, szczególnie na początku i na końcu ulicy jednokierunkowej, gdzie się szczególnie dużo dzieje.
Pomyśl również o tym, że niektórzy kierowcy nie będą przygotowani na spotkanie rowerzysty jadącego z przeciwka.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym