Kontrast
Czcionka
English

Rzecznik Konsumenta Urząd Miasta Kielce

nie daj się robić w słupa

Miejski Rzecznik Konsumentów

Kontakt

Od 12 marca 2020 roku do odwołania kontakt z Dariuszem Pykiem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów odbywać się będzie tylko poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

 

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Dariusz Pyk

Urząd Miasta Kielce

ul. Szymanowskiego 6

pok. 73

tel. 41-36-76-592

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Kielcach udziela pomocy w zakresie spraw konsumenckich wyłącznie mieszkańcom Kielc:

 

  • osobiście – we wtorki i czwartki od godziny 10 do 13, w innych dniach w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce (od 7:30 do 15:30) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,
  • telefonicznie,
  • mailowo.

 

Terminy spotkań prosimy ustalać telefonicznie.

Mieszkańcy innych miast/powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim mieście/powiecie. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić korzystając z wykazu rzeczników udostępnionego na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/.

 

UWAGA: Wszystkie sprawy kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, których następstwem mają być wystąpienia do przedsiębiorców (również te przesyłane drogą elektroniczną) powinny zawierać:

  • imię i nazwisko konsumenta,
  • jego adres zamieszkania
  • telefon kontaktowy.

 

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Miejsce złożenia wniosku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

- osobiście u Rzecznika, p. 73, ul. Szymanowskiego 6
- Kancelaria Ogólna, Rynek 1,

- Kancelaria Ogólna, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,  pok. 12.
 

Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności