Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

e-deklaracja "śmieciowa" na e-PUAP

07-06-2013
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
więcej

Komunikat pyłkowy

08-04-2013
Komunikat zawiera informację o stężeniu ziaren pyłku roślin w powietrzu
z bieżącego tygodnia.Prezentowane są aktualne wyniki z możliwością pobrania historii.
więcej

Uchwalono Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce

23-12-2011
W Kieleckim Ratuszu Radni uchwalili Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce, który zacznie obowiązywać od nowego roku 2012.
więcej

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki

19-12-2011
Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż konsorcjum firm: CONECO-BCE Kraków Sp. z o.o. oraz BCE GmbH, realizujące projekt, zakończyło prace dot. „Wykonania koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki...
więcej

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce

17-11-2011
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2011 - 2015.
więcej

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

12-08-2011
Wydział Ochrony Środowiska zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce
więcej

Bezpłatny wywóz elektrośmieci od mieszkańców Kielc

10-05-2011
Zgodnie z ustawą regulującą kwestie postępowania ze starym lub niesprawnym sprzętem RTV i AGD tj. ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE): „Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami” - powinniśmy go odd...
więcej

Publiczna prezentacja materiałów związanych z przygotowaniem Programu Ochrony Środowiska

14-01-2011
Wydział Ochrony Środowiska zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 26 listopada br. publicznej prezentacji materiałów związanych z przygotowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce („Procedura opracowania Programu Ochrony Środowiska dla M...
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym