Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach

30-07-2015
Gmina Kielce podpisała umowę z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „KAMPANIA EDUKACYJNA DLA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KIELCE"

więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach

20-07-2015
Gmina Kielce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „PROGRAM EDUKACYJNY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM".

więcej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór wniosków o dotacje - 2015 rok

07-07-2015
Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce na rok 2015
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW

06-07-2015
Zadanie "Konserwatorska ochrona pomników przyrody" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW

06-07-2015
Zadanie "Czynna ochrona obszarowych form ochrony przyrody" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej

Program ochrony środowiska przed hałasem (plan na lata 2015-2019)

03-02-2015
Wydział Środowiska zawiadamia o przyjęciu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” (plan na lata 2015-2019) uchwałą Rady Miasta Kielce...
więcej

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem (plan na lata 2014-2019)

21-10-2014
Wydział Środowiska zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce (plan na lata 2014-2019)"
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW

05-09-2014
Zadanie "Czynna ochrona obszarowych form ochrony przyrody" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Zima w Mieście 2018
Zima w Mieście 2018
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym