Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Uwaga mieszkańcy – odbiór odpadów w godzinach od 20:00 do 6:00

19-03-2020

 

Od czwartku 19 marca wchodzi w życie interwencyjny model odbioru odpadów od mieszkańców Kielc. Zbiórka będzie odbywała się tylko w nocy, w godzinach od 20:00 do 6:00, odbierane będą przede wszystkim odpady zmieszane i bio, zawieszone zostają niektóre usługi, częściowej zmianie ulegają również harmonogramy. 

 

Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami w stanie osobowym załóg firmy ENERIS Surowce w Kielcach. Dlatego zaistniała konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu  zachowanie ciągłości odbioru odpadów w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, co jest jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania miast. 

 

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i tych ulegających biodegradacji realizowany będzie przez Wykonawcę w godzinach

od 20:00 do 6:00

W ten sposób ograniczony zostanie do minimum kontakt pracowników komunalnych z osobami postronnymi.

 

- W pierwszej kolejności będziemy zbierać odpady zmieszane i bioodpady. Wspólnie z Urzędem Miasta Kielce zdecydowaliśmy, że tylko część pracowników będzie czynnie pracowała. Dlaczego? To specjalna procedura chroniąca ciągłość pracy – w przypadku zakażenia się pracowników z jednej zmiany możliwe będzie powołanie do pracy pracowników bezpiecznie czekających w domach, a przez to zachowanie ciągłości odbiorów - tłumaczy Andrzej Dziewanowski, dyrektor ENERIS Surowce w Kielcach.

 

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie łącznie oraz w miarę możliwości w sposób ciągły. Dołożymy wszelkich starań, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników, w których gromadzone są zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji.

 

Z uwagi na priorytetowe traktowanie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, odbiór pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, szkło, plastik) realizowany będzie w drugiej kolejności, również w oparciu o częściowo zmienione harmonogramy. 

 

Do odwołania wstrzymuje się odbiór:

  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • zużytych opon (16 01 03) pochodzących od aut osobowych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Nowe terminy zbiórki odpadów

W harmonogramie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady bio i zmieszane komunalne będą odbierane w obecnym terminie dla odpadów zmieszanych. Jeśli chodzi o odpady segregowane, czyli plastik, metal i papier, będą one odbierane w obecnym terminie wyznaczonym dla worków żółtych. Odpady ze szkła opakowaniowego (worek zielony) będą odbierane wyłącznie w razie dysponowania wolnymi zasobami po stronie Wykonawcy. Jednak nie rzadziej niż raz na 8 tygodni. Nowe harmonogramy od czwartku 19 marca dostępne będą na stronie Urzędu Miasta i www.eneris.pl. Co ważne, harmonogramy będą co tydzień aktualizowane, dlatego zainteresowani datami odbioru powinni śledzić zmiany w każdy piątek.

 

Kielce są pierwszym miastem w Polsce, które w sposób bardzo odpowiedzialny i przewidujący wdraża specjalne procedury związane z odbiorem odpadów. Skutki zaprzestania ciągłości odbioru odpadów trudno byłoby nawet w tej chwili oszacować. Apeluję do mieszkańców o zrozumienie tej trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że odbieranie odpadów w godzinach nocnych może być uciążliwe. Musimy się też liczyć z tym, że odpady takie jak papier czy plastik będą musiały być deponowane dłużej. Mamy jednak do czynienia z wyjątkową sytuacją i myślę, że w sposób szczególny należy docenić pracę pracowników komunalnych, kierowców i ładowaczy. Dlatego poprzez takie zmiany chcemy chronić zdrowie mieszkańców, a tym samym i warunki higieny na ulicach. Liczymy na zrozumienie i wsparcie. - mówi Agata Binkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

 

Poprawna zbiórka selektywna wciąż ważna
Choć zbiórka odpadów będzie realizowana w trybie interwencyjnym, nie zwalnia to mieszkańców z segregowania odpadów. Co więcej, jak podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor komunikacji w ENERIS, w chwili obecnej prowadzenie poprawnej segregacji odpadów może być nawet ważniejsze: 
 
- W najbliższym czasie odbierane będą przede wszystkim odpady zmieszane i bio. Papier, plastik i szkło będą musiały poczekać na swoją kolej w pojemnikach pod blokami i przy domach. I właśnie dlatego ważne, by surowce wrzucane do zbiórki selektywnej były czyste, w ten sposób unikniemy namnażania się bakterii, pleśni, brzydkich zapachów. Dlatego pamiętajmy, by wyrzucać opakowania szklane i plastikowe opróżnione. Papier wrzucany do pojemnika niebieskiego powinien być czysty co wyklucza np.: papier po kanapkach, pudełka po pizzy czy papier po wędlinach. Zmniejszajmy objętość odpadów: zgniatajmy butelki i pudełka papierowe, wkładajmy opakowania po np.: śmietanie, jedno w drugie, kompostujmy odpady bio. W związku z tym, że nie będzie realizowany odbiór odpadów gabarytowych, nie wynośmy ich teraz do altan, poczekajmy z tym na czas, kiedy minie zagrożenie epidemiologiczne, a zbiórka odpadów powróci do poprzedniego stanu.
 
Aktualne informacje na temat zmienionych zasad zbiórki odpadów należy szukać na stronach: um.kielce.pl i eneris.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta ENERIS pod numerem
0 801 00 38 38
 

Nowo ustalone zasady obowiązują od dnia 18.03.2020r. do trzeciego (3) dnia następującego po odwołaniu stanu epidemicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U z 2020 r poz.433).

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności