Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Łapmy wodę w Kielcach - happening na Placu Artystów

28-07-2020

Na Placu Artystów w Kielcach we wtorek stanęła widowiskowa instalacja z makiet drzew i niebieskiej ogromnej wstęgi symbolizującej wodę.

W ten sposób Fundacja ekologiczna ARKA zachęcała Kielczan do oszczędzania wody.

Happening ŁAPMY WODĘ, to element ogólnopolskiej trasy edukacyjnej ZIELONA RĘKA.

Podczas niej w formie instalacji, wystaw, posterów, warsztatów i konkursów organizatorzy akcji informują uczestników o prostych działaniach proekologicznych, które każdy z nas może wprowadzić do swojego życia. Partnerem akcji jest Urząd Miasta Kielce, który od kilku lat współpracuje z Fundacją ARKA w realizacji różnych imprez proekologicznych.

Podczas wydarzenia na Placu Artystów, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska promowali działania ekologiczne prowadzone w mieście, między innymi zakładanie łąk kwietnych.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności