Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

"Pszczoły w mieście"

19-10-2020

Liga Ochrony Przyrody Okręg Świętokrzyski przekazała do Urzędu Miasta Kielce słoiczki z miodem z pierwszego miodobrania z miejskiego ula znajdującego się na dachu Kieleckiego Centrum Kultury.

 

L O P realizuje w mieście projekt pod nazwą „Z miłości do przyrody – Pszczoły w mieście”, którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

 

Urząd Miasta Kielce dołączył do grona „Instytucji Przyjaznej Pszczołom” w czerwcu 2019r.

 

Każdy ul jest swoistym bioindykatorem, stacją monitorującą skażenie i dlatego miód zebrany w Kielcach zostanie poddany badaniom laboratoryjnym i będziemy mogli określić skażenie środowiska na terenie siedmiu kilometrów od pasieki - informuje Krzysztof Antoszewski opiekun uli z Ligi Ochrony Przyrody.

 

W Kielcach w ramach tego projektu w miejskich pasiekach ustawiono w sumie 23 ule.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności