Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Publiczna prezentacja materiałów związanych z przygotowaniem Programu Ochrony Środowiska

14-01-2011

Wydział Ochrony Środowiska zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 26 listopada br. publicznej prezentacji materiałów związanych z przygotowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce („Procedura opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji” , przyjęta uchwałą Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r.) mająca na celu wyłonienie priorytetowych kierunków działań. Zgodnie z wytycznymi dokumentu Państw Członkowskich UE z 2007 r. „Karty Lipskiej w sprawie Zrównoważonych Miast Europejskich” Program Ochrony Środowiska powiązany z nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ma być podstawą określania ładu środowiskowo-przestrzennego w Kielcach integrowanego z ładem społecznym i gospodarczym.


Prezentacja przebiegła wg. następującego programu:

  1. Otwarcie.
  2. Raport wskaźnikowy. Założenia, stan obecny i planowany rozwój – Jadwiga Skrobacka, Koordynator POŚ
  3. Podsumowanie efektów prac zespołów zadaniowych Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju oraz przeprowadzenie rankingu priorytetowych kierunków działania – Anna Fogel, Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
  4. Jakość życia i zrównoważony rozwój w Kielcach w badaniach socjologicznych w oparciu o wywiady oceniające odczucia mieszkańców - dr Andrzej Kościołek LENS VISION Kielce
  5. Dyskusja

 

Spotkanie, w którym udział wzięły udział 54 osoby miało charakter konsultacyjno-dyskusyjny. Miało na celu prezentację zakresu wykonanych prac i jednocześnie zaproszenie do bardziej szczegółowego zapoznania się z nimi jeszcze przed ostatecznym projektem Programu Ochrony Środowiska.

 

» Informacje o Programie Ochrony Środowiska

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym