Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Pomoc rannym zwierzętom

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce informuje iż:

Zapewnieniem kompleksowej opieki weterynaryjnej chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce zajmuje się:

 

- „ANDI” Gabinet małych zwierząt, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73, tel: 888471693,

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o. Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Leonarda 1/4, tel: 503823829, email:

 

Ranny wróbel

 

Zapewnienie kompleksowej opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach – w tym drogowych, na terenie miasta Kielce powierzono:
 

- Stowarzyszeniu „Arka Nadziei” z siedzibą w Kielcach, ul. Mickiewicza 1, tel: 41 344-28-58, kom.: 600 445 823.

 

ranny jeż

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności