Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Firmy odpadowe

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wyposażenie w pojemnik

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina na wniosek właściciela nieruchomości  zawarty w deklaracji, zapewnia jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.

Maksymalna ilość pojemników na zmieszane odpady komunalne możliwych do zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 

  • w przypadku deklaracji gromadzenia odpadów w sposób selektywny:

 

 

 

  • w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

 

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki odbywa się w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie złożonej deklaracji do Urzędu Miasta Kiece za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia kosztów pojemników w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, utraty.

 

Dozwolony jest odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości, pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie oznaczenia pojemników kodem RFID przez podmiot odbierający odpady. Na terenie Miasta Kielce selektywna zbiórka odpadów komunalnych przewidziana jest zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, kilku i wielorodzinnej, a także firm, przedsiębiorstw i jednostek użyteczności publicznej.

 

Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest w systemie workowym tj. jeżeli mieszkaniec nieruchomości zadeklaruje selektywną zbiórkę oprócz kosza na odpady zmieszane właściciel nieruchomości otrzyma worki w następujących kolorach: żółty, niebieski, zielony i brązowy.

 

Na każde 120l kosza na odpady zmieszane, właściciel nieruchomości na jeden odbiór otrzyma:

  • 1 worek w kolorze żółtym z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  • 1 worek w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier,
  • 1 worek w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
  • 1 worek w kolorze brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

 

W przypadku, większej pojemności kosza właściciel nieruchomości na jeden odbiór otrzymuje odpowiednio zwiększoną liczbę worków do selektywnej zbiórki odpadów.
Przykład:
Kosz 240l. = 2 worki żółte + 2 worki niebieskie + 2 worki zielone + 2 worki brązowe.

 

Selektywna zbiórka odpadów w budynkach kilku i wielorodzinnych prowadzona jest w systemie zbiorczych pojemników. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbieramy do pojemników o odpowiedniej kolorystce, które są ustawione w punkcie wywozowym przypisanym do nieruchomości.
Firmy i przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej które deklarują selektywną zbiórkę i zamawiają pojemniki poszczególnych kolorów (obowiązkowo żółty, zielony i niebieski) w ilości i pojemności dostosowanej do własnych potrzeb. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana jest za każdy pojemnik o określonej pojemności odbierany według zadeklarowanej częstotliwości przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej.
Firmy i przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej, mogą fakultatywnie zadeklarować regularny odbiór odpadów ulegających biodegradacji z pojemników brązowych wyliczając stosowną opłatę. Dodatkowo bezpłatny odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywa się dwa razy w roku w miesiącach: kwiecień/maj oraz październik/listopad, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

 

Chipowanie pojemników
Pojemniki znajdujące się na terenie miasta Kielce, mają zamontowane chipy, które pozwalają na lepsze i łatwiejsze załatwienie reklamacji, wskazują punkty w których nie było odbioru odpadów. Dzięki nim rejestrowane są następujące dane: identyfikator pojazdu, dokładna data odbioru pojemnika, typ pojemnika, przeznaczenie pojemnika, waga pojemnika oraz adres punktu wywozowego.
 

Chipowanie pojemników


Przy pomocy czujników tensometrycznych i anteny RFID pojemniki w trakcie odbioru odpadów są identyfikowane i ważone na pojazdach.

 

szczegóły budowy pojazdu odbierającego 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności