Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

YouTube Google+ RSS

Geoportal - www.gis.kielce.eu

Geoportal - www.gis.kielce.eu

21 września

Kielecki Dzień Odpowiedzialności za Klimat

W Klasztorze Ojców Kapucynów przy ulicy Warszawskiej - parafii pod wezwaniem Św. Franciszka odbyła się specjalna Msza Św. z ekologicznym przesłaniem. Następnie na Politechnice Świętokrzyskiej zorganizowano Dyskusję Panelową - "Czyste powietrze dla wszystkich - w drodze do pracy, w drodze do szkoły - nasza odpowiedzialność" z zaproszonymi prelegentami i gośćmi. Po południu w Sali Św. Ojca Pio przy Klasztorze Ojców Kapucynów odbyło się spotkanie z młodzieżą nt."Św. Franciszek uczy szacunku do przyrody".

Program spotkania w Politechnice Świętokrzyskiej

  1. Stan świadomości ekologicznej mieszkańców Kielc- na podstawie badań socjologicznych polskich miast - UJK
  2. Św. Franciszek -Człowiek w świecie przyrody w postawie szacunku i miłości - proboszcz parafii p.w. Św. Franciszka
  3. Reakcje bioskaźników na zanieczyszczenia powietrza w Kielcach - UJK
  4. Ty też masz wpływ na zanieczyszczenie powietrza - prezentacja wyników badań stanu zanieczyszczenia powietrza - Szkolne Koło Ekologiczne V LO - Badania stanu środowiska wokół szkoły.

 

Podczas seminarium odbyła się prezentacja prac plastycznych konkursu Ministerstwa Środowiska promującego ETZT oraz EDbS wykonanych przez uczniów szkół kieleckich

Porcjunkula - figura św....
 

Pliki do pobrania

Fragment Modlitwy Św. Franciszka „Pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń”

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności