Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

 

Kielce
 

 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Rezerwat Biesak-Białogon

Rezerwat Biesak-Białogon

Rezerwat Biesak-Białogon Rezerwat Biesak-Białogon
Rezerwat Biesak-Białogon Rezerwat Biesak-Białogon
Rezerwat Biesak-Białogon Rezerwat Biesak-Białogon
Rezerwat Biesak-Białogon Rezerwat Biesak-Białogon -...
Rezerwat Biesak-Białogon - zaskroniec Rezerwat Biesak-Białogon -...
Rezerwat Biesak-Białogon - wczesna zima Rezerwat Biesak-Białogon -...
Rezerwat Biesak-Białogon - wczesna zima Rezerwat Biesak-Białogon
Rezerwat Biesak-Białogon w jesiennej szacie Rezerwat Biesak-Białogon w...
Rezerwat Biesak-Białogon - mapa geologiczna Rezerwat Biesak-Białogon -...
Mapa i przekrój wg. J. Czarnockiego, 1938 r. Mapa i przekrój wg. J....

Jest to rezerwat geologiczny, częściowy, o powierzchni 13,08 ha, przy czym około 9 ha zajmuje powierzchnia leśna. Utworzono go w 1981 r. Rezerwat położony jest około 6 km od centrum Kielc w kierunku południowo-zachodnim i około 1 km na południe od ulicy Krakowskiej.
Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry (366,4 m) w Paśmie Posłowickim. Obejmuje dawny kamieniołom piaskowców kwarcytowych wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi.

W kamieniołomie odsłaniają się skały dolnego kambru (mułowce i piaskowce) oraz ordowiku dolnego (piaskowce z wkładkami iłów i mułowców). W osadach ordowickich znajduje się warstewka bentonitu ‒ skały powstającej w morzu z osadów pochodzenia wulkanicznego. Świadczy ona o czynnych wulkanach w ówczesnym czasie na terenie Gór Świętokrzyskich.

Mamy tu także zapis najstarszych w regionie kaledońskich ruchów górotwórczych (500-400 mln lat temu), których następstwem jest anormalne zaleganie skał kambru (starszych) na skałach ordowiku (młodszych). To właśnie one doprowadziły do wydźwignięcia, a następnie nasunięcia utworów kambryjskich na ordowickie.

Ponadto w skałach możemy zaobserwować szereg zjawisk tektonicznych, m.in. złożony system uskoków pionowych i poziomych, liczne lustra tektoniczne z rysami wskazującymi kierunek ruchu warstw skalnych.
Warto zaznaczyć, że można tu zobaczyć najstarsze w Górach Świętokrzyskich skały, których wiek przekracza 500 mln lat.

Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Na terenie rezerwatu spotkać można różne typy siedliskowe lasu: bór świeży i bór wyżynny z drzewostanem sosnowym i mieszanym sosnowo-dębowo-jodłowym. Gleby bielicowe, średnio głębokie. Tereny poeksploatacyjne stopniowo zarastają sosną i brzozą z samosiewu.
Rezerwat Biesak-Białogon włączony został do utworzonego w grudniu 1996 r. Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

Przez teren rezerwatu przechodzi szlak spacerowy koloru żółtego.

 

Schamatyczna mapka obrazująca położenie rezerwatu

mapka dojścia do rezerwatu Biesak


Bardziej szczegółowa mapa na GEOPORTALU

Film o walorach rezerwatu Biesak-Białogon

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności