Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

Kielce - film reklamowy

 

Kielce
 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Plac Panny Marii - Katedra

Mapka
Na starej pocztówce
Plac NMP - fot. Anna Benicewicz-Miazga Plac NMP - fot. Anna...

Obiekt 16.

Z Muzeum Diecezjalnego przechodzimy przez ulicę Jana Pawła II na Plac Najświętszej Maryi Panny. Na placu pomnik księdza Jerzego Popiełuszki oraz tablica poświęcona księdzu Piotrowi Ściegiennemu. Obok kościół - bazylika katedralna. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniósł w 1171r. bp krakowski Gedeon. Obecny wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki otrzymała katedra po licznych przebudowach prowadzonych od XIII-XIX w. W zamurowanym portalu kościoła znajduje się marmurowa tablica- ciekawy zabytek z okresu oświecenia. Ufundował ją w 1782r. ks. prymas Michał Poniatowski. Tablica podaje polskie jednostki długości, ciężaru i powierzchni, przedstawiając zarazem podstawowy wzorzec miary długości- łokieć koronny. Wyryto na niej także wzorce stopy paryskiej i angielskiej.  Do najcenniejszych elementów wystroju wnętrza należą m.in.: późnobarokowe ołtarze, główny z obrazem pędzla Szymona Czechowicza z1730 r., późnogotycki tryptyk z ok. 1500r. ze sceną koronacji Matki Boskiej, marmurowy, renesansowy nagrobek Elżbiety z Krzyckich Zebrzydowskiej, barokowa płaskorzeźba Matki Boskiej wykonana z galeny (wydobytej k. Kielc), liczne interesujące epitafia z XVII-XIXw., wczesnobarokowy marmurowy portal z 1635r. z herbem kardynała Jana Albrechta Wazy. Na piętrze katedry znajduje się skarbiec, w którym zgromadzono cenne dzieła sztuki sakralnej, m.in. dary Kazimierza Wielkiego: gotycki kielich z 1362r. oraz relikwiarz herbowy z wizerunkiem głowy św. Magdaleny z ok. 1370r. Z zabytków rękopiśmiennictwa do najcenniejszych należą: liczący 299 stron kart pergaminowych Antyfonarz Kielecki z 1372r. oraz oprawiony w deski obciągnięte skórą cielęcą 350 kartkowy mszał z przełomu XV/XVI w. Ciekawa kolekcja ornatów obejmuje okres od II poł. XV do początku XIX stulecia. Na terenie przyległym do kościoła znajduje się płyta nagrobna Wojciecha Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic, zmarłego w Kielcach w 1794 r. na skutek ran odniesionych w bitwie pod Szczekocinami.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności