Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

Kielce - film reklamowy

 

Kielce
 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

ul. Karczówkowska - kładka nad torami - Karczówka

Obiekt 2.

Idąc do obiektu nr 2 mijamy po lewej Halę Widowiskowo - Sportową, która została wzniesiona w 1964 r. Obok znajduje się parking dla turystów zmotoryzowanych, na którym mogą parkować także autokary. Ulicą Armii Krajowej dochodzimy do kładki nad torami, którą przechodzimy na drugą stronę. Po przejściu na drugą stronę torów i spacerze (około 1,5 km.) ul. Karczówkowską, dojdziemy na Górę Karczówkę o wysokości 319 m.n.p.m. Jest ona rezerwatem krajobrazowo-leśnym obejmującym obszar 26,55 ha. Na jej szczycie wznosi się zabytkowy zespół klasztorny,  który ufundował bp Marcin Szyszkowski, jako wotum za ominięcie Kielc przez szalejącą w 1622 r. zarazę. Kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza wzniesiono w latach 1624-1628, natomiast w latach 1629-1631 wybudowano klasztor przeznaczony dla bernardynów. Od 1957 r. parafię i nowicjat w obiektach na Karczówce  prowadzą Księża Pallotyni.

Teren rezerwatu posiada walory naukowe i krajobrazowe, które udostępnia oznakowana ścieżka edukacyjna. W zespole klasztornym zainteresowani geologią mogą zobaczyć unikalną rzeźbę św. Barbary, odkutą w bryle rudy ołowiu ‒ galenie, wykonany z kieleckiego marmuru ołtarz główny oraz schody z dwukolorowego piaskowca. Ponadto oprócz cennej architektury możemy podziwiać muzeum im. św. Jana Pawła II m.in. z darami jakie ojciec Święty otrzymał w czasie swych pielgrzymek po różnych kontynentach.
Z tarasu widokowego rozpościera się panorama na Górę Dobrzeszowską, Górę Kuźniacką, Górę Perzową, Górę Sieniawską, Górę Baranią, przełom rzeki Bobrzy, Ciosową, Wykieńską, Wzgórza Tumlińskie, Pasmo Masłowskie z Klonówką, przełom rzeki Lubrzanki, Radostową, Łysicę i Święty Krzyż.

 

Na południowo - wschodnich zboczach góry Karczówka u zbiegu ulic Karczówkowskiej i Jagiellońskiej znajduje się Ogród Botaniczny http://geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/

Osią założeń ogrodowych jest zabytkowa ulica Karczówkowska, z murowanymi stacjami Drogi Krzyżowej, przecinająca i dzieląca na odcinku ok. 400 m, teren na dwie nierówne części, większą po stronie południowej – 11 ha i mniejszą – 3 ha, po stronie północnej. Lokalizacja ogrodu botanicznego na wschodnim stoku wzgórza Karczówka ze spadkiem w kierunku wschodnim i południowym, gdzie różnica poziomów między najwyższym a najniższym miejscem wynosi 20 m, znacznie uatrakcyjnia walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym.

Karczowka - fot. Anna Benicewicz-Miazga Karczówka - fot. Anna...
Karczowka - fot. Anna Benicewicz-Miazga Karczówka - fot. Anna...
Karczówka - fot. Andrzej Młynarczyk Karczówka - fot. Andrzej...
Unikalna rzeźba św. Barbary Unikalna rzeźba św. Barbary -...
Karczówka na starej pocztówce Karczówka na starej pocztówce
Mapka
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności