Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

 

Kielce
 

 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Szlak zielony

Szlak spacerowy- zielony


0,0 km - Plac Artystów, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - ul. Sienkiewicza 29
0,2 km - Park Miejski
0,7 km - Skwer Szarych Szeregów, Aleja Sław, pomnik
1,6 km - Kadzielnia, punkt widokowy
1,9 km - Stadion „Arena Kielce”
2,2 km - ul. Ściegiennego, dojście do cmentarzy
2,3 km - ul. Zgody, dojście do Muzeum Geologicznego
2,6 km - ul. Skalista, dojście do stanowiska dokumentacyjnego
3,4 km - ul. Tarnowska
3,6 km - rezerwat Wietrznia
4,7 km - Centrum Geoedukacji
6,5 km - ul. Domki, połączenie ze szlakiem spacerowym żółtym
7,7 km - Kielce, Bukówka, pętla MPK

 


Szczegóły:
Z przed Regionelnego Centrum Informacji Turystycznej www.swietokrzyskie.travel wędrujemy alejkami Wzgórza Zamkowego, a następnie Parku Miejskiego do ul. Ogrodowej, którą w prawo dochodzimy do przejścia przy rondzie. Przekraczamy ul. Ogrodową i wspólnie ze spotkanymi tu oznaczeniami szlaku miejskiego (czerwony pasek między dwoma paskami białymi) skręcamy alejką w lewo skos. Mijamy z prawej pomnik poświęcony „Harcerzom poległym za Ojczyznę” i dochodzimy do głównego deptaka przy której znajduje się „Galeria zasłużonych ludzi kultury i sztuki” - Aleja Sław.

 

Idąc wzdłuż alei dochodzimy do schodów, przy których zlokalizowane jest przejście z sygnalizacją świetlną. (Na podstawie znajdującej się obok figury Matki Bożej Piekoszowskiej umieszczono tablicę upamiętniającą złożenie meldunku przez kieleckich skautów komendantowi J. Piłsudskiemu, który wkraczał na czele swych oddziałów do Kielc w dn. 12.08.1914 roku).

 

Po przejściu na drugą stronę ulicy Krakowskiej opuszczamy szlak miejski kierując się w prawo i zaraz (przy schodkach) w lewo. Podchodzimy torem saneczkowym do punków widokowych na Kadzielni. Alejką wzdłuż wyrobiska schodzimy do Alei Legionów, którą następnie w lewo dochodzimy do skrzyżowania z ul. M. Sołtysiaka „Barabasza” (z lewej stadion sportowy). Mijając cmentarz partyzancki przecinamy ulicę ks. Piotra Ściegiennego (idąc nią w prawo możemy dojść do głównego wejścia na cmentarz „stary” z zabytkową rzeźbą nagrobną i ustawionego przy parkingu pomnika „Homo homini” poświęconego ofiarom zamachów terrorystycznych). Ulicą Mała Zgoda dochodzimy do ul. Skalistej, a następnie do ulicy Wojska Polskiego. Nią w prawo, przecinając ul. Tarnowską dochodzimy do ul. J. Poniatowskiego, przy której znajduje się tablica z opisem rezerwatu „Wietrznia”. (Centrum Geoedukacji wraz z rezerwatem Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, to wyjątkowy obiekt geoturystyczny położony na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. To miejsce – w którym poprzez przygodę i zabawę możemy poznać historię Ziemi zapisaną w skałach. Budynek położony jest w urokliwym otoczeniu dawnego kamieniołomu wapieni dewońskich, a obecnie rezerwatu przyrody nieożywionej Wietrznia. Dwa najważniejsze elementy centrum to: Galeria Ziemi i Klub Miłośników Geologii.
W Galerii Ziemi możemy zobaczyć rekonstrukcję dna dewońskiego morza z niezwykłymi organizmami, które je wtedy zamieszkiwały, spotkać się oko w oko z największym drapieżcą dewońskiego morza – rybą pancerną oraz udać się w niezwykłą podróż do wnętrza Ziemi za pomocą kapsuły-symulatora. Osoby zainteresowane zgłębianiem tajemnic podziemnych światów mogą odbyć wirtualną wycieczkę do najdłuższej poza Tatrami jaskini w Polsce – Chelosiowej Jamy (położona tuż za granicami administracyjnymi Kielc). Wirtualne zwiedzanie umożliwi poznanie uroków niezwykłej jaskini, niestety niedostępnej dla turystów.

 

W Klubie Miłośników Geologii będziemy mogli wcielić się w rolę szlifierza skał i minerałów, który za pomocą prostych narzędzi wydobędzie „piękno zaklęte w kamieniu”. Dowiemy się, jak powstają skały i minerały i jak niezwykłe informacje możemy z nich wyczytać. To tu możemy „poczuć – dotknąć – zrozumieć” niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach w nich zawartych.
Rezerwat utworzono w 1999 r. na obszarze 17,95 ha. Ochroną częściową objęto pozostałości góry Wietrznia (312 m n.p.m.) należącej do Pasma Kadzielniańskiego. Eksploatację górnodewońskich skał wapienno-dolomitowych rozpoczęto w 1893 r. Wydobyty systemem stokowym i stokowo-wgłębnym surowiec skalny wykorzystywano do produkcji wapna, jako kamień budowlany i kruszywo do budowy dróg. Po likwidacji zakładów wapienniczych w 1974 r. pozostały w terenie kilkupoziomowe wyrobiska po dawnych kamieniołomach: Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni. Jak w „otwartej księdze” możemy w nich „czytać dzieje Ziemi”, głównie z okresu dewońskiego. Ściana skalna o długości ok. 800 m jest najdłuższym przekrojem geologicznym w Polsce. Wędrując ścieżką edukacyjną możemy dowiedzieć się z tablic informacyjnych m.in. o występujących w rezerwacie zjawiskach.

Rezerwat Wietrznia  nosi imię zasłużonego badacza Gór Świętokrzyskich, geologa Zbigniewa Rubinowskiego (1929-1997).
Szlak prowadzi dalej lewą (płn.) stroną wyrobiska mijając z lewej niewielki staw, chroniony jako użytek ekologiczny. Ochroną objęto zbiorowisko roślinności wodnej i przybrzeżnej na obszarze jednego hektara. Podchodzimy na kulminację wzniesienia skąd roztacza się rozległy, malowniczy widok. Schodzimy w dół gdzie w obniżeniu skręcamy w prawo, wchodząc do wyrobiska. Przecinamy je i dochodzimy do Centrum Geoedukacji.
Od niego idziemy w dół do ul. Daleszyckiej, którą w lewo mijamy skrzyżowanie szerokich traktów i po ok. 200 m opuszczamy naszą drogę skręcając w dróżkę w prawo. Po dojściu do ul. Domki kierujemy się w lewo i na skrzyżowaniu gdzie z lewej dochodzi szlak spacerowy żółty wspólnie z nim wędrujemy ulicą Łopuszańską do ul. Berberysowej. Następnie w lewo, mijając osiedle mieszkaniowe dochodzimy do ul. Wojska Polskiego, gdzie jest koniec szlaku zielonego przy pętli autobusowej MPK.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności