Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Cmentarz "Stary"

W obrębie granic administracyjnych Kielc znajduje się obecnie 6 cmentarzy:
- Cmentarz tzw. "Stary" - w obszarze pomiędzy ulicami: Ściegiennego, Sołtysiaka "Barabasza", Kwasa,     Mahometańską, będący właściwie kompleksem cmentarzy;
- Cmentarz tzw. "Nowy" znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie Cmentarza Starego przy ul. Spokojnej;
- Cmentarz na Piaskach, przy ul. Zagnańskiej;
- Cmentarz w Białogonie przy ul. Chłopskiej;
- Cmentarz Cedzyna, znajdujący się we wschodniej części miasta, blisko jego administracyjnych granic;
- Cmentarz Żydowski, w rogu ulic Pakosz i Kusocińskiego.

Cmentarz Stary jest najstarszym z kieleckich cmentarzy. Nie ma dokładnych danych o roku jego powstania, ale można przyjąć, że było to w latach 1801-1805. Założony został na terenie byłego folwarku biskupiego Psiarnia, przy trakcie do Chmielnika. Wcześniej zmarłych chowano na cmentarzu kolegiackim - przy katedrze, cmentarzu przy kościele św. Wojciecha (pierwsza wzmianka o nim już w XII w.), a także przy kościółku - kaplicy św. Leonarda (już nieistniejącym przy obecym Pl. Moniuszki).
Cmentarz poszerzano kilkakrotnie (w latach 1818 w kierunku wschodnim, 1860-62 w stronę południa, wg projektu A. Dunina i 1882-1884 wg proj. Franciszka Kowalskiego - otoczono wówczas murem od strony Ściegiennego), zasadniczy jego rozwój przestrzenny nastąpił w 2 połowie XIX wieku, a spowodowany został zapełnieniem jego powierzchni. W 1926 roku zaprzestano jego poszerzania. Stało się to przyczyną założenia nowego cmentarza w dzielnicy Piaski.
Początkowo cmentarze: katolicki, ewangelicki i prawosławny stanowiły jeden kompleks terytorialny.
Powstanie cmentarza ewangelickiego związane jest z historią parafii tego wyznania w Kielcach. Próby organizacji parafii miały już miejsce w 1812 r. W 1834 r. w promieniu 4 mil wokół Kielc zamieszkiwało 611 ewangelików, co wpłynęło na powstanie w 1836 r. parafii ewangelickiej. Nieco później w zespole cmentarza "starego" powstał cmentarz prawosławny. Potrzeba jego utworzenia wiązała się oczywiście z faktem zamieszkiwania w Kielcach sporej liczby Rosjan (w 1845 - w promieniu 2 mil wokół Kielc było 1500 prawosławnych). W 1851 podjęto starania o utworzenie oddzielnego cmentarza dla prawosławnych, co zostało sfinalizowane w 1865 r.
W 1980 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach uznał cmentarz Stary w Kielcach za zabytkowy. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej znalazły się kwatery parzyste od nr.4 do 14. Ochroną objęty został układ przestrzenny, drzewostan oraz nagrobki i kaplice postawione do 1939 r. na terenie całego cmentarza. Wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, łącznie z pielęgnacją drzewostanu, winny być uzgodnione zarówno z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, jak również z Dozorem Cmentarza.

Tablica przy wejściu
Cmentarz Partyzantów - wiele...

Cmentarz Partyzantów

Znajduje się między ulicami: Ściegiennego, Sołtysiaka "Barabasza" i Kwasa. Powstał bezpośrednio po II wojnie światowej, Przenoszono tu wówczas zwłoki z miejsc masowych straceń i partyzanckich pobojowisk. Znajduje się tam blisko 300 mogił pojedynczych i 23 zbiorowe. W pojedynczych spoczywają m.in. partyzanci z oddziałów "Barabasza" (M. Sołtysiak) i "Ponurego" (J. Piwnik), harcerze oraz liczne ofiary pokazowych egzekucji dokonywanych przez Niemców. W mogiłach zbiorowych spoczywają setki ofiar z miejsc masowych straceń, w większości ze Stadionu Leśnego. W pobliżu wejścia na cmentarz znajduje się: grób prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego zamordowanego przez Gestapo w 1939 roku, "Krzyż Narodowców" - upamiętniający żołnierzy podziemia - Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji Wojskowej (AK), Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych.
Za grobem Artwińskiego dalsze symboliczne mogiły:
- Polaków prześladowanych i zamordowanych przez "hitlerowców, stalinowców i rodzimych oprawców" w latach 1939 - 1989;
- Mogiła Katyńska (z trzema krzyżami) - na niej tablica z nazwiskami 184 osób związanych z Kielcami, zamordowanych w miejscach kaźni na wschodzie;
- pomnik ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych z urną zawierającą prochy ofiar z obozu w Oświęcimiu.

Grób prezydenta Kielc Stefana...
Mogiła Katyńska
"Krzyż Narodowców" -...
Pomnik ofiar niemieckich...
Symboliczny grób majora...
 

Cmentarz Stary - cmentarz rzymsko-katolicki

(Przy ul. Ściegiennego - następny za Cmentarzem Partyzanckim)

 

Cmentarz "Stary", założony około 1800 roku. Posiada cenne nagrobki żeliwne i kamienne (marmury kieleckie oraz czerwony piaskowiec) oraz kaplice z lat 1848, 1853 i 1862 r.
Początkowo grzebano tu zarówno katolików jak i ewangelików, prawosławnych i unitów. W 1980 roku cmentarz wpisany został na listę zabytków. Są tu groby między innymi żołnierzy napoleońskich, spiskowców księdza Ściegiennego, uczestników powstań listopadowego i styczniowego oraz żołnierzy AK.

 

Cmentarz Stary - dużo nagrobków ma walory artystyczne

Wiele grobów zasługuje też na uwagę ze względu na walory artystyczne bądź zabytkowe. Interesująca jest też szata roślinna - rosną tu rzadko spotykanej wielkości tuje, cisy, modrzewie, stare sosny. Przy alejce wejściowej po prawej stronie stoi "latarnia zmarłych" wykonana w 1776 r. z kamienną rzeźbą św. Józefa.

 

Cmentarz Stary - Mogiła Sybiraków

Cmentarz Wojsk Polskich oraz Cmentarz prawosławny

Znajduje się bezpośrednio za Cmentarzem Starym. Część tego cmentarza zajmuje polski cmentarz wojskowy. Znajduje się tu skromny pomnik bohaterów walk o niepodległość. Koło wejścia - mogiły polskich żołnierzy poległych w latach 1918 - 1920 oraz weteranów powstania styczniowego.
W narożniku południowo-wschodnim - kwatera i pomnik polskich żołnierzy z 1939 roku poległych oraz zmarłych w kieleckich szpitalach a także zamordowanych w okresie późniejszym na ul. Zamkowej. Część północno-zachodnia cmentarza zajęta jest przez Cmentarz prawosławny.

Tablica przy wejściu na...
Groby na Cmentarzu...
Kwatera Wojsk Polskich...

Ścieżką przez cmentarza prawosławny dojść można do wydzielonego z niego Cmentarza Żołnierzy Radzieckich. Powstał w latach siedemdziesiątych - pogrzebano tu ekshumowane i zwiezione szczątki żołnierzy radzieckich poległych w 1945 roku podczas walk z Niemcami w Kielcach. W większości mogiły zbiorowe i bezimienne.
W 1975 roku ustawiono na cmentarzu pomnik kamienny poświęcony pamięci 4000 poległych żołnierzy Armii Radzieckiej.

Cmentarz Żołnierzy...
Pomnik pamięci 4000 poległych...
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym