Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Kościół p.w. Świętej Trójcy

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II
Kościół oraz fragm....
Kruchta z licznymi tablicami

Kościół znajduje się przy ulicy Jana Pawła II wbudowany w ciąg budynków, pomiędzy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego a Wyższym Seminarium Duchownym. Pierwsze wzmianki o istnieniu tego kościoła, czy też raczej wtedy - kaplicy sięgają 1602 roku. Stały tu wówczas dwa murowane budynki wystawione po bokach kaplicy, w których mieścił się szpital Św. Trójcy. Miał on przede wszystkim służyć starym kieleckim górnikom. W północnym budynku znajdowało się probostwo oraz przytułek - szpital dla mężczyzn, w południowym - przytułek dla kobiet. Komunikacja między nimi odbywała się poprzez chór kościelny. Obecny kościół św. Trójcy, murowany powstał staraniem ks. Macieja Obłomkowicza, kanonika kieleckiego. W miejscu kaplicy powstał kościół, który poświęcono w 1646 roku. Budynki szpitala nie zachowały się. W tym miejscu stanęły gmachy: seminarium i szkoły.
Kościół od 1727 roku został kościołem seminaryjnym, a później gimnazjalnym.
Wczesnobarokowy, tynkowany kościół posiada trójprzęsłową prostokątną nawę. W zachodniej części nawy - pod chórem znajduje się wejście i przedsionek, od południa prostokątna zakrystia, a od północy kwadratowa kaplica. W zakrystii, kaplicy i przedsionku - sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Na osi wczesnobarokowy portal główny z piaskowca zdobiony jest hierogramem IHS oraz płaskorzeźbą przedstawiającą Boga Ojca błogosławiącego kulę świata. Trójkąt wyobraża Trójcę Świętą. Dach dwuspadowy. Do wnętrza wchodzimy przez kruchtę (wejście bocznymi drzwiami), w której umieszczono liczne tablice upamiętniające m.in. polskich profesorów z sąsiadującej z kościołem szkoły. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII w. - barokowe i późnobarokowe ołtarze (ufundowane przez bpa. Konstantego Szaniawskiego), ambona, chór drewniany - trzykondygnacyjny, nawiązujący do nazwy kościoła. Kościół ten opisał m.in. w "Syzyfowych pracach" Stefan Żeromski. Obecnie kościół seminaryjny, filialny parafii katedralnej.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym