Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pałacyk Zielińskiego

Lokalizacja: ul. Zamkowa 5
Kontakt: tel. 041-368-20-53
Pałacyk Zielińskiego - widok...
Pałacyk Zielińskiego -...

Pałacyk Zielińskiego - jeden z najcenniejszych zabytków architektury Kielc, znajduje się w centrum miasta przy ulicy Zamkowej, granicząc z innymi zabytkami: Parkiem Miejskim i byłym

więzieniem kieleckim. Ulica Zamkowa ciągnęła się dawniej aż do ulicy Chęcińskiej. Dalej w stronę Krakowa wiódł tędy stary trakt zwany "Starą Drogą". Zabudowę ulicy stanowiły budynki przypałacowe zaczynające się od południowego skrzydła pałacu i XVII-wiecznej bramy aż do stawu. Były tu stajnie, wozownie, budynek starosty, spichlerz, mieszkanie dla pisarza prewentowego i dla praczki oraz tzw. rajszula, czyli ujeżdżalnia koni (szkoła końska) wybudowana w 1752 r. przez biskupa Andrzeja Załuskiego. To właśnie na jej fundamentach wzniesiono w latach 1847-1857 zabudowania pałacyku Tomasza Zielińskiego.
Tomasz Zieliński żył w latach 1802 - 1858. Urodzony w Krakowie, pochodzenia szlacheckiego, po śmierci ojca w 1819 roku, przeniósł się z matką do Warszawy. Tam ukończył Gimnazjum Wojewódzkie i rozpoczął pracę urzędniczą. W 1833 został komisarzem cyrkułu, zyskując liczne odznaczenia i dużą popularność w Warszawie. W 1846 mianowano go naczelnikiem powiatu kieleckiego. W Kielcach przebywał 12 lat. Jego pasją życiową było kolekcjonowanie drogich przedmiotów. Sprawując urząd naczelnika powiatu, dał się poznać jako społecznik: dbał o estetykę miasta, opiekował się zabytkami, finansował młodych artystów. Za jego staraniami uregulowano Silnicę, uporządkowano park miejski, położono na ulicach chodniki. Pomagał ludziom zagrożonym represjami zaborcy. Źródła archiwalne potwierdzają, że dopuszczał się nadużyć finansowych. Jego kariera załamała się. Kłopoty zdrowotne i finansowe, śmierć możnych protektorów, przysporzyły mu pod koniec życia wielu zmartwień. Zmarł w 1858 roku, a ciało - zgodnie z jego wolą przewieziono na Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Kilka ostatnich lat swego życia poświęcił rozbudowie i upiększaniu swej rezydencji przy ul. Zamkowej. Budynek główny pokryto spadzistym dachem gontowym. Przed sienią wystawiono ganek wsparty na czterech drewnianych słupach. Do przybudówki dodano taras, a w jej wnętrzu umieszczono luksusową łazienkę. Bogatym wystrojem wyróżniał się reprezentacyjny salon. Jedne z drzwi w salonie zwieńczono płaskorzeźbą przedstawiającą księcia Józefa Poniatowskiego rzucającego się w nurty Elstery. Ściany pokoi zdobiły polichromie, sufity - stiuki. Niektóre pomieszczenia posiadały kunsztownie intarsjowaną podłogę. Zieliński zajął się również rozbudową i zagospodarowaniem otoczenia. Powstały kolejno: neogotycka wieża zachodnia (1851), oranżeria (1854) i baszta wschodnia (1857). Od zachodu dobudowano bramę, wzniesiono pawilony gospodarcze i urządzono ogród. Posesję ogrodzono murem z niewielką basztą zwaną "Plotkarką". Na wewnętrznym dziedzińcu ustawiono "pamiątkowy słup"- osobliwość ogrodu. W kształcie prostopadłościanu, zwieńczony gzymsem i wazonem, został poświęcony wybitnym osobom, które zasłynęły w I poł. XIX w. na polu nauki i sztuki. W charakterystyczne dla doby romantyzmu elementy wkomponowano styl klasycystyczny, neogotyk i neorenesans.
W ten sposób w XIX w. powstał pałac wielkiego konesera sztuki i opiekuna artystów. Właściciel zgromadził bezcenne zbiory, które niestety po jego śmierci uległy rozproszeniu. Kolejne inwentaryzacje bardzo się różniły i były wysoce nieścisłe. Naliczono m. in. około 120 obrazów flamandzkich i włoskich, około 200 prac artystów polskich nie licząc akwareli, rysunków, albumów, 300 obrazów historycznych, 64 publikacje graficzne, około 3000 rycin, 1140 obiektów sztuki użytkowej. Był tam również zbiór mineralogiczny i geologiczny liczący około 2000 sztuk. Z przybliżonego szacunku wynikało, że zbiór w całości mógł zawierać 12.000 różnych obiektów. Większość sprzedano w drodze licytacji, część kupiły muzea i galerie. Wiele obrazów zasiliło znacząco galerię Muzeum Narodowego w Warszawie.
Artystyczny rodowód tego miejsca określił także jego późniejszą funkcję jako siedziby instytucji kultury. W roku 1975 rozpoczął się remont obiektu łącznie z otoczeniem.
Od 1985 r. mieści się tutaj Dom Środowisk Twórczych. To tu przy ulicy Zamkowej spotykają się malarze, rzeźbiarze, muzycy, plastycy, aktorzy, literaci, naukowcy i inni. W Pałacyku są urządzane wystawy, nie tylko plastyczne, organizowane są przedstawienia teatralne i recitale, koncerty jazzowe, kameralne spotkania autorskie i promocje książek, sesje naukowe (inicjowane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe), spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi z Kielc, regionu i całej Polski, aukcje antykwaryczne. Obiekt jest opisywany jako ciekawostka turystyczna, a najbardziej malownicze, neogotyckie jego partie były i są uwieczniane przez artystów na obrazach, fotografiach, afiszach.
Rezydencja Tomasza Zielińskiego była pierwszym muzeum na terenie Kielecczyzny. Przekazanie jej na rzecz środowisk twórczych w Kielcach jest przedłużeniem historycznej funkcji zabytku.
 
Zobacz stronę własną Domu Środowisk Twórczych
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym